17:08 / 30.08.2021

Koncert Dożynkowy DZIĘKUJEMY ROLNIKOM w Zwoleniu

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Dnia 29 sierpnia 2021 roku na Kompleksie Sportowo-Wypoczynkowym w Zwoleniu obył się Koncert Dożynkowy "Dziękujemy Rolnikom"

Święto plonów rozpoczęło się uroczystą mszą świętą, dziękczynną za zbiory w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Zwoleniu. którą koncelebrował proboszcz parafii ks. Bernard Kasprzycki. Zebrani dziękowali za plony i modlili się o dobre zbiory w kolejnym roku. Po nabożeństwie uczestnicy przenieśli  się na Kompleks Sportowo-Wypoczynkowy Zwoleniu,  przy ul. Sportowa 5 (nad zalewem).

Świętowanie tradycyjnie rozpoczęło się korowodem wieńcowym poprowadzony przez Zespół Ludowy "Kazanowianki znad Iłżanki" z gminy Kazanów śpiewający pieśń "PLON NIESIEMY PLON"


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV        Zespół Ludowy "Kazanowianki znad Iłżanki"

tuż za nimi z chlebem powiatowym wypieczonym przez piekarnię GŁÓD S.C. w Kazanowie - Starostowie Powiatowi Dożynek: Pani Agnieszka Kosmala z gminy Zwoleń oraz Pan Grzegorz Kowalczyk z gminy Policzna. 

Tegoroczny Powiatowo-gminny wieniec dożynkowy wykonali członkowie Koła Gospodyń Wiejskich z Łaguszowa z gminy Przyłęk. Wieniec dożynkowy niesiony był przez delegację Zespołu Ludowego "Łaguszowianki" z gminy Przyłęk. Informujemy, że przygotowana przez nich kompozycja zdobyła pierwsze miejsce w Mazowieckim Konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy podczas Dożynek Województwa Mazowieckiego 2021 w Radomiu.

Następnie z chlebem gminnym wypieczonym przez Piekarnię GŁÓD S.C. z Kazanowa Starostowie z Gminy Kazanów: Pani Beata Dziuba z Dębnicy i Pan Michał Jamka z Osuchowa. 

Za nimi z chlebem gminnym wypieczonym przez Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Pana Piotra Figury z Czarnolasu Starostowie z Gminy Policzna: Pani Katarzyna Wargacka i Pan Krzysztof Maślanek z miejscowości Policzna. 

Z chlebem gminnym wypieczonym przez Piekarnię Gminnej Spółdzielni GS w Przyłęku Starostowie z Gminy Przyłęk: Pani Joanna Ciupak z miejscowości Mszadla Stara i Pan Tomasz Woźniak z Wólki Łagowskiej. 

Następnie z chlebem gminnym wypieczonym przez Piekarnie GŁÓD SC z Kazanowa Starostowie z Gminy Tczów Pani Bogumiłą Wieczorek z Wincentowa i Pan Józef Wólczyński z Brzezinek Nowych. 

Za nimi szli z chlebem wypieczonym przez Piekarnię Pana Tomasza Makucha ze Zwolenia Starostowie z Gminy Zwoleń Państwo: Martyna i Dominik Wnukowie z miejscowości Jasieniec Solecki. 

Dochodząca do sceny powiatowa delegacja wieńcowa ustawiła wieniec po lewej stronie na scenie.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV        Wieniec Dożynkowy

Oficjalnego otwarcia Dożynek i powitania gości dokonał Wicestarosta Zwoleński Waldemar Urbański


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV        Wicestarosta Zwoleński Waldemar Urbański

Następnie konferansjerka Aneta Adamiec z Dom Kultury w Zwoleniu zapowiedziała część obrzędową dożynek, która rozpoczęła się od uroczystego przekazania chleba.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV        Konferansjerka Aneta Adamiec z Domu Kultury w Zwoleniu

Jako pierwszy na scenie do Wicestarosty Zwoleńskiego Waldemara Urbańskiego Starosta Powiatowych Dożynek wypowiedział słowa - "Panie Starosto proszę przyjąć największe bogactwo, jakim jest chleb upieczony z mąki z tegorocznego zboża. Prosimy sprawiedliwie go podzielić pomiędzy nas wszystkich", a Starościna wręczyła chleb Staroście Zwoleńskiemu. Po czym Starosta wypowiedział następujące słowa -"Dziękujemy za otrzymane chleby i obiecujemy sprawiedliwie je podzielić pomiędzy członków lokalnej społeczności". Po tym Starostowie Gminni Zwolenia, Kazanowa, Policznej, Przyłęka i Tczowa Starosta lub Starościna Gminna wypowiada przygotowany tekst, a następnie przekazują chleb swojemu Gospodarzowi. Burmistrz lub Wójt dziękują za otrzymany chleb.

Wicestarosta Zwoleński poinformował, że z powodu pandemii nie możemy podzielić się chlebem w czasie koncertu.

Przemówienie okolicznościowe wygłosił Pan Wicestarosta Zwoleński Waldemar Urbański. 

Po nim głos zabrali  Wojciech SkurkiewiczSekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV                       Wojciech SkurkiewiczSekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

oraz Anna Kwiecień Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej od 2015.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV                       Anna Kwiecień Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej od 2015

Głos również zabrała Aleksandra Wielgos Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Mirosława Maliszewskiego.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV             Aleksandra Wielgos Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Mirosława Maliszewskiego.

Po wystąpieniach gości na scenie odbył się OBRZĘD DOŻYNKOWY w wykonaniu Zespołu Ludowego "Kazanowianki znad Iłżanki"według scenariusza Pani Beaty Przepiórki - kierownika Zespołu.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV          Zespół Ludowy "Kazanowianki znad Iłżanki"

Następnie odbył się Koncert zespołu cygańskiego "ROMANCA" 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV            Koncert zespołu cygańskiego "ROMANCA" 

oraz wystąpiła gwiazda wieczoru zespół "TOP GIRLS"


©Starostwo Powiatowe w Zwoleniu          Koncert Zespołu "TOP GIRLS"