15:06 / 27.06.2021

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sycynie obchodziła piękny jubileusz 100-lecia istnienia.

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba,
Że co im zazdrość ujmie, Bóg nagradzać będzie,
A cnota kiedykolwiek miejsce swe osiędzie.
                                                      Jan Kochanowski

W dniu 25 czerwca 2021 roku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Sycynie (położonej w województwie mazowieckim, w powiecie zwoleńskim, w gminie Zwoleń) świętowała swoje 100-lecie. 

Uroczystości jubileuszu stulecia były okazją do nadania, dyplomów uznania, pamiątkowych statuetek oraz podziękowań wszystkim tym, którzy przez lata z wielką ofiarnością pracowali w szkole i pełnili ważną misję kształcenia okolicznych mieszkańców. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w kościele w Jasieńcu Soleckim w intencji uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły. Koncelebrował ją biskup PiotrTurzyński.

Podczas uroczystości  Pani Grażyna Krześniak-PakalińskaDyrektor szkoły przywitała przybyłych gości: wicewojewodę Artura Standowicza, wicemarszałka Rafała Rajkowskiego, przedstawicieli posłów Ziemi Radomskiej, a także reprezentanta Kuratorium Oświaty Wojciecha Nalberskiego.  przedstawicieli władz samorządowych powiatu zwoleńskiego i wicestarostę pana Waldemara Urbańskiego, przedstawicieli Gminy Zwoleń i pana Arkadiusza Sulimę - Burmistrza Zwolenia, radnych miejskich i pana Pawła Sobieszka - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zwoleniu, Grzegorza Molendowskiego - zastępcę burmistrza, pana Mirosława Chołuja - sekretarza gminy oraz pracowników placówek kulturalnych i oświatowych z terenu gminy Zwoleń.©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Trwałym śladem jubileuszu stała się odsłonięta w trakcie uroczystości i poświęcona przez ekscelencję księdza Jarosława Pałkę, proboszcza tutejszej parafii tablica pamiątkowa, informująca o stuletniej historii jubilatki.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Goście gratulowali nauczycielom szkoły osiągnięć w długiej historii. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

- ...Gratuluję pani dyrektor Grażynie Krześniak-Pakalińskiej oraz wszystkim pracownikom szkoły i uczniom tego wspaniałego jubileuszu. Całej społeczności szkolnej życzę radości i wytrwałości w osiąganiu celów dydaktycznych i wychowawczych, życzę dużo sił i cierpliwości do dalszej pracy. Niech kolejne lata działalności będą z pożytkiem dla lokalnej społeczności...,. mówił Arkadiusz Sulima Burmistrz Zwolenia.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Na zakończenie dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Sycynie przygotowały okolicznościowy koncert. oraz prace wystawione w holu szkolnym. Całość uroczystości uświetliła Kapela Zdzisława Kwapińskiego..


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV