04:02 / 22.02.2020

Uroczyście zainaugurowano działalność DOMU DZIENNEGO SENIOR + w Zwoleniu.

©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic
"nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu"
                                                 B. Franklin


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic

W dniu 20 lutego 2020 r. na terenie Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w budynku dydaktycznym „B”, znajdującym się przy ul. Wojska Polskiego 78 w Zwoleniu. uroczyście zainaugurowano działalność DOMU DZIENNEGO SENIOR + w Zwoleniu.


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic   DOM DZIENNY SENIOR + W ZWOLENIU.


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic   UROCZYSTE ZAINAGUROWANIE DZIAŁALNOŚCI DOMU DZIENNEGO SENIOR + W ZWOLENIU.

Witając przybyłych na uroczystość gości, burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima witał między innymi:
Wicewojewodę Mazowieckiego Artura Standowicza, Sylwię Boratyńską – koordynatora programu Senior+ z Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Igora  Toporek – doradcę wojewody mazowieckiego, Izabelaę Latawiec i Przemysława Borowego - z Wydziału Polityki Społecznej MUW, a także przedstawicieli lokalnych samorządów i jednostek organizacyjnych, a wśród nich Stefana Bernaciaka – starostę zwoleńskiego i Waldemara Urbańskiego – wicestarostę zwoleńskiego, jak również pensjonariuszy placówki i mieszkańców powiatu zwoleńskiego, który jednocześnie  przybliżył historię powstania Dziennego Domu Senior+. 


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic  ARKADIUSZ SULIMA, BURMISTRZ ZWOLENIA

- Podczas spotkań z mieszkańcami w trakcie trwania kampanii wyborczej, zgłaszana była mi potrzeba utworzenia w Zwoleniu miejsca dziennej opieki dla seniorów. Wpisałem ją w mój program wyborczy i kiedy tylko objąłem funkcję burmistrza, rozpoczęliśmy wraz z pracownikami urzędu poszukiwanie źródeł dofinansowań zewnętrznych na utworzenie i działalność tego typu obiektu. Udało nam się taką pomoc finansową pozyskać w maksymalnej kwocie, dzięki czemu zrealizowaliśmy projekt, który jest odpowiedzią na lokalne zapotrzebowanie społeczne – mówił burmistrz Arkadiusz Sulima. -Słowa podziękowania należą się przedstawicielom powiatu zwoleńskiego, ponieważ obiekt, w którym została zlokalizowana placówka jest jego własnością. Dzięki przychylności starosty Stefana Bernaciaka, Zarządu Powiatu Zwoleńskiego i Rady Powiatu w Zwoleniu, budynek został nam użyczony. Przeprowadziliśmy tu gruntowną modernizację, w wyniku której powstała przestrzeń ogólnodostępna, miejsce klubowe z biblioteczką i prasą, pomieszczenie z aneksem kuchennym i kawiarenką, a także gabinet, z którego korzysta wykwalifikowana kadra, jak: psycholog, pielęgniarka czy terapeuta. Znajduje się tu też pomieszczenie do utrzymania i zwiększenia aktywności ruchowej seniorów oraz sala wykładowo-edukacyjna, jak również wygodne łazienki i pomieszczenia gospodarcze – poinformował burmistrz. Podziękował także wszystkim osobom zaangażowanym w utworzenie Dziennego Domu Senior+.

Następnie głos zabrał wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz.


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic     ARTUR STANDOWICZ, WICEWOJEWODA MAZOWIECKI.

Cieszę się, że samorząd gminy Zwoleń skorzystał z rządowych środków na utworzenie placówki dla seniorów. Dzięki tym działaniom powstał Dzienny Dom Senior+ dla osób starszych. Warto podkreślić, że jest to największy tego typu projekt w naszym województwie. Zwoleński samorząd pozyskał na jego realizację maksymalne dofinansowanie. To świadczy o tym, jak bardzo poważnie, zarówno przez burmistrza Zwolenia, jak i radnych, są traktowane zgłaszane przez mieszkańców potrzeby. Obiekt z pewnością jest powodem do dumy nie tylko na ziemi zwoleńskiej, ale w całym regionie radomskimpodkreślał wicewojewoda Artur Standowicz. Życzył też seniorom, aby aktywnie spędzali czas w nowopowstałej placówce.

Sylwia Boratyńska, koordynator programu Senior+ z Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odczytała list od minister Marleny Maląg. 


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic     SYLWIA BORATYŃSKA, DEPARTAMENT POLITYKI SENIORALNEJ.

Minister podkreślała w nim, że proponowane rozwiązania powinny wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wszystkich pokoleń, w tym także osób starszych. Jednym takich rozwiązań jest właśnie otwierany dzienny dom seniora w Zwoleniu.

Podczas uroczystości głos zabrał starosta zwoleński Stefan Bernaciak mówił, że nowo powstała placówka doskonale wpisuje się w mapę potrzeb mieszkańców powiatu zwoleńskiego w obszarze pomocy społecznej i zaznaczył, że są one w tym zakresie coraz większe. Podziękował także burmistrzowi Zwolenia za tak trafną inicjatywę.


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic   STEFAN BERNACIAK, STAROSTA ZWOLEŃSKI.

Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło symboliczne otwarcie Dziennego Domu Senior+. 

©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic   PRZECINANIE WSTĘGI  - Od lewej DARIUSZ WZIĄTEK, MARIANNA KUPIS, ARKADIUSZ SULIMA, ARTUR STANDOWICZ, SYLWIA BORATYŃSKA, STEFAN BERNACIAK.


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic   SYMBOLICZNE OTWARCIE DZIENNEGO DOMU SENIOR + W ZWOLENIU.

Wstęgę wspólnie przecięli: wicewojewoda Artur Standowicz, koordynator programu Senior+ Sylwia Boratyńska, starosta zwoleński Stefan Bernaciak, wykonawca prac budowlanych Dariusz Wziątek, przedstawicielka seniorów Marianna Kupis oraz burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima.

Zwieńczeniem wydarzenia był występ artystyczny, który dla przybyłych gości przygotowali pensjonariusze dziennego domu seniora.


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic  WYSTĘP ARTYSTYCZNY PRZYGOTOWANY PRZEZ PENSJONARIUSZY.
©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic   TORT OKOLICZNOŚCIOWY.

Samorząd gminy Zwoleń pozyskał na utworzenie Dziennego Domu Senior+ dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które wyniosło blisko 300 tys. złotych. Całkowity koszt realizacji zadania to 911 tysięcy złotych. Placówka jest zlokalizowana na terenie Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych przy ul. Wojska Polskiego w Zwoleniu. Budynek przeszedł gruntowną modernizację i został przystosowany do zaspakajania potrzeb seniorów zarówno z zakresu czynności dnia codziennego, jak i potrzeb edukacyjnych, kulturalno-oświatowych oraz aktywności ruchowej i kinezyterapii, a także usług socjalnych.


©obiektywnie.info.pl / Adam Dziedzic  ZWIEDZANIE SAL W DOMU SENIORA +

Dzienny Dom Senior+ gwarantuje wsparcie osobom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej sześćdziesiątego roku życia. Przebywający w nim pensjonariusze biorą czynny udział w codziennych zajęciach rehabilitacyjnych oraz terapii zajęciowej.
Pomieszczenia zostały przystosowane do zaspakajania potrzeb seniorów zarówno z zakresu czynności dnia codziennego, jak i potrzeb edukacyjnych, kulturalno-oświatowych oraz aktywności ruchowej, a także usług socjalnych.
Powierzchnia budynku wynosi 249 metrów kwadratowych. Seniorzy otrzymali do swojej dyspozycji przestrzeń ogólnodostępną, salę wykładowo-edukacyjną oraz pomieszczenie klubowe. Jest tu także kawiarenka z aneksem kuchennym i wygodne łazienki. Cały obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.