13:09 / 13.09.2020

UROCZYSTE OTWARCIE SZPITALA w Zwoleniu po gruntownej przebudowie.

© ObiektywnieTV
W dniu 11 września 2020 roku o godzinie 11.00 na placu przed budynkiem szpitala w Zwoleniu odbyło się uroczyste otwarcie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu po gruntownej przebudowie.


© ObiektywnieTV
Samorząd powiatu zwoleńskiego zakończył bardzo dużą i niezwykle ważną dla mieszkańców regionu inwestycję. Za ponad 5 milionów złotych przeprowadził gruntowną przebudowę i modernizację wnętrz zwoleńskiego szpitala. 

Witając przybyłych przed szpital gości, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu Zbigniew Młynek witał między innymi: wicemarszałka województwa mazowieckiego Rafała Rajkowskiego, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Tomasza Śmietankę, starostę zwoleńskiego Stefana Bernaciaka, wicestarostę Waldemara Urbańskiego, przewodniczącego Rady Powiatu w Zwoleniu Piotra Fijołka wraz z radnymi Rady Powiatu, burmistrza Zwolenia Arkadiusza Sulimę, zastępcę burmistrza Grzegorza Molendowskiego, wójta gminy Kazanów Teresę Pancerz-Pyrkę, wójta gminy Policzna Tomasza Adamca, wójta gminy Tczów Arkadiusza Barana, wicestarostę kozienickiego Grzegorza Małaśnickiego, byłygo senatora i radnego Sejmiku Zbigniewa Gołąbka, prezesa Korporacji Budowlanej DARCO i generalnego wykonawcy Dariusza Żaka, kierowników powiatowych inspekcji i straży, inspektorów nadzoru oraz ordynatorów i kierowników oddziałów szpitala w Zwoleniu.


© ObiektywnieTV

Za szczególne zaangażowanie dla Stefana Bernaciaka oraz Waldemara Urbańskiego w przeprowadzeniu remontu i modernizacji szpitala SPZZDZ w Zwoleniu podziękował dyrektor szpitala Zbigniew Młynek.


© ObiektywnieTV

Następnie wystąpił starosta zwoleński Stefan Bernaciak 
– Domeną samorządu powiatowego jest realizacja potrzeb mieszkańców w różnych obszarach. Naszą ambicją są duże nakłady finansowe między innymi na lokalną ochronę zdrowia. W połowie poprzedniej kadencji ówczesny starosta, dziś wicestarosta Waldemar Urbański i ówczesny wicestarosta, dziś burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima podjęli decyzję o rozpoczęciu procesu finansowego wsparcia zwoleńskiej służby zdrowia, za co chylę przed nimi czoła. Dzięki odpowiednim działaniom przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynku szpitala i przychodni na kwotę blisko 3,5 miliona złotych. Dziś kontynuując te działania zamykamy kolejny etap udoskonalania ochrony zdrowia na tym terenie, przebudowę wnętrz szpitala o wartości ponad 5 milionów złotych. Kolejnym krokiem jest doposażenie w nowoczesny sprzęt zarówno szpitala, jak i poradni specjalistycznych. Otrzymaliśmy na ten cel znaczące wsparcie w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Dziękujemy za to kierownictwu z marszałkiem Adamem Struzikiem i wicemarszałkiem Rafałem Rakowskim na czele. Podziękowania należą się także radnemu województwa mazowieckiego Tomaszowi Śmietance, wasze mądre decyzje pozwalają nam trwać i rozwijać się – powiedział starosta zwoleński Stefan Bernaciak.


© ObiektywnieTV

Po nim głos zabrali: Rafał Rajkowski Marszałek Województwa Mazowieckiego,
- Chcę bardzo podziękować osobom piastującym stanowiska ważne dla tutejszej społeczności, starostom, burmistrzowi za to, że bardzo mocno zabiegali, abyśmy mogli wspólnie dokończyć tą ogromną inwestycję przebudowy wnętrz szpitala, doposażając go w odpowiedni sprzęt. To się udało i mnóstwo potrzebnych urządzeń trafi zarówno do pięknie wyremontowanego szpitala, jak i poradni specjalistycznych w Zwoleniu. Cieszę się, że jako samorząd województwa możemy te działania wspierać – mówił wicemarszałek Rafał Rajkowski.


© ObiektywnieTV

Tomasz Śmietanka Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
- Drogą żmudnych negocjacji  mamy dziś wartość dodaną, czyli ogromne dofinansowanie dla ochrony zdrowia w wymiarze lokalnym. Jest to bardzo istotne dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego. To pozytywne efekty naszych wspólnych działań, które wystartowały dobrych parę lat temu. Jestem przekonany, że będzie to z pożytkiem dla poprawy ochrony zdrowia publicznego na ziemi zwoleńskiej – powiedział radny Tomasz Śmietanka.


© ObiektywnieTV

Zbigniew Gołąbek były senator i radny Sejmiku odczytał list od marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, który gratulował przedstawicielom powiatu zwoleńskiego skuteczności w działaniu.


© ObiektywnieTV

Arkadiusz Sulima burmistrz miasta Zwolenia podziękował natomiast starostom oraz obecnym członkom Zarządu Powiatu, za kontynuowanie pracy na rzecz rozwoju szpitala. - Inwestycja w zdrowie, to inwestycja, która zawsze się opłaca – podkreślał burmistrz Arkadiusz Sulima


© ObiektywnieTV

Arkadiusz Baran wójt gminy Tczów w imieniu mieszkańców powiatu i samorządowców, podziękował również i wysoko ocenił starania kierownictwa powiatu ze starostą Stefanem Bernaciakiem na czele, na rzecz poprawy stanu zwoleńskiej służby zdrowia. 


© ObiektywnieTV
Następnie wręczył graweton Zbigniewowi Młynkowi dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu


© ObiektywnieTV

uroczystym symbolicznym przecięciu wstęgi wzięli udział: Rafał Rajkowski -Marszałek Województwa Mazowieckiego, Tomasz Śmietanka - Radny Sejmiku województwa Mazowieckiego, Stefan Bernaciak - Starosta Zwoleński, Waldemar Urbański - Wicestarosta Zwoleński, Piotr Fijołek - Przewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu, Arkadiusz Sulima - Burmistrz Zwolenia, Zbigniew Młynka - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu, Dariusz Żak - Prezes Korporacji Budowlanej DARCO- generalnego wykonawcę, Renata Wólczyńska - Kierownik Referatu Inwestycji i rozwoju.


© ObiektywnieTV

Na zakończenie Zbigniew Młynek  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu zaprosił zebranych do obejrzenia przebudowanego obiektu. 


© ObiektywnieTV
Jednak ze względu na trwający stan zagrożenia epidemiologicznego goście mogli wejść tylko do korytarza w części parterowej budynku.