20:12 / 22.12.2022

Za nami piękne spotkanie świąteczno - noworoczne radomskich przedsiębiorców.

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas życzliwości i pojednania, związany z naturalną potrzebą budowania więzi międzyludzkich.

Po raz kolejny w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 18:00 w Pałacu Karszów w Radomiu odbyło się spotkanie Świąteczno - Noworoczne przedsiębiorców regionu radomskiego z Władzami Miasta. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV           Katarzyna KALINOWSKA Wiceprezydent Radomia

Organizatorzy spotkania:
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej - Łukasz Białczak.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV        Łukasz BiałczakPrezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej 

Kanclerz Radomskiej Loży Business Centre Club - Izabela Seweryn.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV         Izabela Seweryn -  Kanclerz Radomskiej Loży Business Centre Club

W świątecznej atmosferze, spotykali  się w szerokim gronie radomscy przedsiębiorcy.

Gośćmi Spotkania byli przedstawiciele  administracji państwowej i samorządowej, instytucji okołobiznesowych, świata nauki, kultury i sztuki, Studenckie Forum Business Centre Club Region Radom, przedsiębiorcy regionu radomskiego. 

Spotkanie poprowadziły: Katarzyna Wielocha- Wiceprezes Izby Przemysłowo Handlowa Ziemi Radomskiej oraz Anna Słopiecka Sekretarz Business Centre Club Radom 


 ©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV        Anna Słopiecka Sekretarz BCC, Katarzyna Wielocha Wiceprezes IP-HZR

Spotkanie wigilijne swoją obecnością zaszczycił: Jego Ekscelencja  Biskup Ordynariusz Diecezji Radomskiej Marek Solarczyk, który udzielił błogosławieństwa.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV        Biskup Ordynariusz Diecezji Radomskiej Marek Solarczyk

Uroczystości towarzyszył śpiew kolęd wykonaniu Olga Nawara z zespołem. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV        Olga NAWARA z zespołem

Spotkanie odbyło się w uroczystej atmosferze, a przedsiębiorcy mieli okazję do złożenia sobie najlepszych życzeń przy wigilijnym opłatku.