14:12 / 22.12.2023

Dolina Mechaniki PrecyzyjnejRegion radomski to bezsprzecznie jeden z najważniejszych ośrodków przemysłowych skoncentrowanych na obróbce metali w Polsce. Duża ilość różnego rozmiaru firm działających na tym polu znacząco wpływa na rozwój gospodarczy oraz rynek pracy. 

Potocznie nazywana ‘branżą metalową’ jest istotną gałęzią przemysłu podwykonawczego dla wielu kluczowych europejskich firm. Niestety towarzyszy temu dość niska rozpoznawalność firm, nawet lokalnie, w regionie, mimo, że zdecydowanie na to zasługują. Zapewne wpływ na to ma specyfika wykonawcza. Firmy te nie mają konkretnych produktów użytkowych, z którymi na co dzień moglibyśmy się spotkać. Specyfiką branży jest podwykonawstwo elementów i części, które są składowymi większej całości. Dość dobrym przykładem jest branża motoryzacyjna – elementy wykonane w firmach regionu radomskiego są stałym składnikiem europejskich samochodów, z których korzystamy każdego dnia.  I warto pamiętać, że ta branża wytwórcza to największy pracodawca regionu, co też można było doświadczyć podczas organizowanych z inicjatywy radomskiego Urzędu Miejskiego targów Expo czy Dni Inżyniera.

Codziennym wsparciem i koordynacją najważniejszych wyzwań stających przed potrzebami branży metalowej zajmuje się RADOMSKI KLASTER METALOWY. Jest to zrzeszenie kooperacyjne firm branży obróbki metali z południowego regionu województwa mazowieckiego, którego istnienie zostało sformalizowane w 2011 roku, a podmiotem odpowiedzialnym za prace klastra jest Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej. Organizacja kooperacyjna skupia przedsiębiorstwa produkcyjne kluczowej i historycznie ugruntowanej w regionie radomskim branży wytwórczej oraz ich partnerskie jednostki z otoczenia biznesowo-naukowego. Działania klastra mocno skupiają się na wsparciu i promocji kształcenia zawodowego oraz na propagowaniu idei i rozwiązań Przemysłu 4.0. To były główne cele zadań realizowanych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ostatnich latach. Podobnie było i w 2023 roku, jednak ten rok przyniósł pewną zmianę i zupełną nowość w działaniach organizacji - korzystając ze wsparcia urzędu marszałkowskiego opracowano specjalny produkt marketingowy zwiększający możliwości kooperacyjne firm.

Specjalnie na potrzeby otoczenia klastrowego zbudowano wirtualną platformę współpracy B2B, której zadaniem jest zbliżanie i skracanie dystansu pomiędzy dostawcami i odbiorcami usług podwykonawczych szeroko związanych z wytwórczą obróbką metali. W ramach nowopowstałego narzędzia użytkownicy mogą komunikować się poprzez tematycznie dedykowane dotyczące podzlecania zadań produkcyjnych, współpracę wytwórczą, kooperację B+R, pozyskiwanie narzędzi i materiałów czy wspólne zakupy i rozwiązania logistyczne. Utworzona platforma B2B ma pełnić rolę wirtualnego rynku wymiany dóbr, równocześnie pełniąc rolę wzmacniającą rozwój firm regionu, z kluczowym nastawieniem na wsparcie dla firm mniejszych, dopiero ugruntowujących swoje miejsce na rynku.

Platforma docelowo będzie pełnić funkcję integrującą i komunikacyjną. Poza stricte biznesowymi zadaniami jej zakres rozszerzony jest również o działanie skupione na konkretnych zagadnieniach, ukierunkowanych na współdziałanie w rozwiązywaniu istotnych problemów firm. Platforma wspiera współpracę w zakresie szkolenia personelu, pozyskiwaniu pracowników i promocji rynku pracy czy też kształceniu kadr na poziomie szkół średnich technicznych oraz uczelni wyższej. Osobną funkcją platformy jest też komunikacja w ramach grup roboczych, np. w zakresie technologii, co wspomaga wymianę wiedzy i doświadczenia w kontekście specyficznych zagadnień technologicznych.

Jest to bardzo ciekawa inicjatywa biznesowa, której walory tak podkreśla Przemek Radomski, przedsiębiorca, koordynator działań klastrowych z ramienia Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej:
- Powstająca platforma ma za zadanie umacniać networking firm i przyspieszać komunikację pomiędzy nimi – to są pewne wartości nadrzędne, które chcielibyśmy osiągnąć. Integracja kooperacyjna jest istotna z perspektywy stabilności firm i zachowania ciągłości rynku pracy. Osoby z firm zaangażowane w dotychczasowe prace organizacji to lokalni patrioci, głównie przedstawiciele firm o już ugruntowanym statusie, którzy chcą i potrafią się dzielić swoim know-how z firmami, które dopiero się rozwijają i kształtują. Takie relacje biznesowe będą umacniane poprzez platformę B2B, dzięki której małe, wzrostowe firmy mogą w dogodny sposób dotrzeć ze swoją ofertą np. podwykonawczą do firm większych. Podnosi to wydatnie możliwości wytwórcze czy obróbcze wszystkich stron, bardzo korzystnie wpływając na konkurencyjność naszego regionu w porównaniu do innych ośrodków gospodarczych opartych na podobnych branżach wytwórczych. Wiedza i doświadczenie zostaje u nas i pracuje na korzyść lokalnej społeczności, chociażby poprzez trwałe i ciągłe wspieranie radomskich ośrodków kształcenia technicznego. Platforma pozwoli nam na zbudowanie przewagi konkurencyjnej, ale bezsprzecznie będzie to wymagało bezpośredniego zaangażowania firm-użytkowników, by osiągnąć oczekiwane rezultaty. Warto podkreślić jednoznaczne korzyści dla małych firm, które mogą do naszej społeczności przedsiębiorców dołączać – platforma B2B oraz związane z nią rozwiązania są realnym wsparciem dla działów sprzedaży i marketingu, odciążając przedsiębiorców od wielu zadań związanych np. z pozyskiwaniem nowych zamówień i rozszerzania rynków zbytu. Zasadniczo, i warto to podkreślić, to dla nich to narzędzie marketingowe zostało stworzone, dając pole wymiany wiedzy i doświadczenia z firmami dużymi i rozwiniętymi. Działalność klastrowa oparta jest na zaufaniu i wspólnym realizowaniu inicjatyw i celów biznesowych, a uruchamiana platforma to jej świetna wirtualna egzemplifikacja. To narzędzie komunikacyjne, stawia nasze otoczenie biznesowe w awangardzie polskich klastrów – wedle naszej wiedzy nikt nie ma tak kompleksowego i opartego na dobrze zidentyfikowanych potrzebach firm rozwiązania wspomagającego. Radom to wciąż mocno rozwijający się region skoncentrowany na obróbce metali, połączonej z wysokimi wymaganiami jakościowymi, to istna dolina mechaniki precyzyjnej, i ten obrany kierunek, czyli wysoka specjalizacja wykonawcza połączona z dużymi zasobami wiedzy i doświadczenia gwarantuje dalszy wzrost. Zachęcam wszelkich przedsiębiorców, podwykonawców czy dostawców by zainteresowali się tym projektem – każdemu przyniesie korzyści.

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonalności platformy oraz Radomskiego Klastra Metalowego dostępne są na stronie www.klastermetalowy.radom.pl. Platforma B2B została rozbudowana w ramach zadania „Platforma ProFUTURE B2B - wirtualny hub Radomskiego Klastra Metalowego” dofinansowanego środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.