14:11 / 27.11.2023

Łatwiejszy start dla młodych- Mazowsze stawia na rozwój regionów!Łatwiejszy start dla młodych- Mazowsze stawia na rozwój regionów!

Województwo mazowieckie wspiera innowatorów i początkujących przedsiębiorców poprzez bogatą ofertę akceleracji, konkursów i programów rozwoju kompetencji przedsiębiorczych. 
W roku 2023 po raz pierwszy wystartował program inkubacji projektów tworzonych i rozwijanych przez studentów i doktorantów z regionu radomskiego.W ramach programu, 7 projektów pracowało nad rozwojem zgłoszonych koncepcji biznesowych, od fazy pomysłu, poprzez testowanie aż do realizacji pierwszych działań i weryfikacji założeń na rynku. Uczestnicy brali udział w szkoleniach, doradztwie indywidualnym i webinariach z młodymi przedsiębiorcami i firmami, które odniosły sukces i inspirowały do działania. 
Organizator programu: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego powierzył realizację zadania dwóm organizacjom, które od lat wspierają przedsiębiorców i edukują oraz rozwijają lokalne ekosystemy przedsiębiorczości: Youth Business Poland oraz Izbę Przemysłowo- Handlową Ziemi Radomskiej

Projekty uczestników projektu skupiały się głównie na lokalnych potrzebach młodych osób, np. spotkania i poznania rówieśników czy umiejętnościach nowego pokolenia- nowych technologiach. Powstały projekty pubu sportowego, spotkań networkingowych, przerabiania silników spalinowych na elektryczne, tak by było to rozwiązanie dostępne osobom o niższym budżecie czy wykorzystania AI (Sztucznej Inteligencji) oraz mediów społecznościowych do promocji lokalnych usług i firm. 

Jak efektywnie pracować z młodymi?
Wspieranie młodych przedsiębiorców wymaga dostarczenia im odpowiednich zasobów, takich jak dostęp do finansowania, mentoring, dostęp do edukacji biznesowej i infrastruktury oraz wsparcia w procesie rozwoju ich firm. Jedną z kreatywnych i efektywnych metod pracy, szczególnie z osobami młodymi, jest Design thinking. To podejście zachęca do elastycznego myślenia i eksperymentowania. Jedną z kluczowych zasad jest szybkie podejmowanie działania i nauka na błędach. To podejście jest często używane w dziedzinach takich jak projektowanie produktów, tworzenie usług, zarządzanie projektami, a także w rozwiązywaniu problemów biznesowych i społecznych. Warto podkreślić, że design thinking może być stosowany w różnych kontekstach. Dodatkowo dostarcza osobom korzystającym z metody dużo pomysłów, motywacji do działania i satysfakcji. Pokazuje młodym osobom, że rozwój projektu to praca, która daje radość, uczy współpracy i pozwala na budowanie kontaktów z osobami o podobnych zainteresowaniach!

Dlaczego subregion radomski?
Stworzone zostało partnerstwo lokalne w Radomiu, które powstało dzięki wcześniej realizowanym wspólnym działaniom i efektywnej współpracy. Do programu zaproszone zostały ośrodki akademickie i naukowe w Radomiu, jako istotna część infrastruktury edukacyjnej i badawczej w tym mieście. Radom leży w województwie mazowieckim w Polsce i oferuje różnorodne możliwości edukacji i badań, m. in. dzięki kilkudziesięcioletniej działalności Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego (UTH Radom) oraz ITEE Radom (Sieć Badawcza Łukasiewicza) instytutu badawczego, który skupiają się na różnych dziedzinach, takich jak przemysł, rolnictwo, żywność i ochrona środowiska. 
To właśnie rozwój lokalnej gospodarki, w tym tak ważne wsparcie młodych przedsiębiorców, przyczynia się do wzrostu gospodarczego całego regionu. Nowe firmy tworzą miejsca pracy, co poprawia sytuację na rynku pracy i może przyciągnąć inwestycje do regionu. Młodzi ludzie często migrują w poszukiwaniu lepszych możliwości zawodowych. Wsparcie lokalnych przedsiębiorców może stworzyć atrakcyjne miejsca do pracy i zachęcić młodych ludzi do pozostania w swoim rodzinnym mieście. Dodatkowo, mogą zaangażować się oni w życie społeczności lokalnej, wspierając różne inicjatywy i projekty, tym samym kreując silniejsze i bardziej zjednoczone społeczności. Młode osoby wnoszą kreatywność i innowacje, często przynoszą ze sobą nowatorskie pomysły i świeże spojrzenie na biznes jak również cały lokalny ekosystem. 

Co dalej?
Na początku listopada uczestnicy programu wzięli udział w eliminacjach półfinałowych, w ramach których komisja Jury, złożona z przedstawicieli Organizatora, Realizatorów i Partnerów, wybrała 5  finałowych projektów: Content creating, AInnovate Marketing, Fanzona- pub sportowy, projekt przerabiania aut spalinowych na elektryczne oraz projekt sprzedaży soków z lokalnej tłoczni. Warto podkreślić, że projekty Fanzona oraz auta eklektyczne są wspierane przez Partnera Programu- UTH Radom, które pomogło w przygotowaniu prototypu pierwszego przerobionego auta oraz może udostępnić swój lokal na otwarcie pubu, którego celem jest umożliwienie studentom integracji i stworzenie miejsca obok uczelni, które będzie zachęcało do spędzania wspólnego czasu w sportowym klimacie.  

30 listopada w godz. 10.00-13.00 w Radomiu odbędzie się uroczysty finał Demo Day, w ramach którego  projekty zaprezentują się przed lokalną publicznością a dwaj finaliści otrzymają nagrody po 10 000 zł i będą mogli przeznaczyć je na dalszy rozwój projektów. Rejestracja na spotkanie: https://app.evenea.pl/event/demodayradom/. Liczba miejsc ograniczona.

Wydarzenie będzie również transmitowane na żywo na profilu Facebook: Youth Business Poland.