16:12 / 29.12.2023

Kompetencje lidera przemysłu 4.0Kompetencje lidera przemysłu 4.0W dobie dynamicznych zmian technologicznych, transformacja cyfrowa stała się kluczowym elementem strategii biznesowych przedsiębiorstw na całym świecie. W tym kontekście, rola liderów staje się niezwykle istotna, aby skutecznie prowadzić organizacje przez erę cyfrowej rewolucji. Zdolność do efektywnego przewodzenia przez proces transformacji cyfrowej staje się nie tylko umiejętnością, ale wręcz niezbędnym atutem w walce o konkurencyjność i trwałość w erze cyfrowej.Lider musi być elastyczny, otwarty na innowacje, a przede wszystkim zdolny do ciągłego dostosowywania się do zmieniającego się środowiska biznesowego. Umiejętność przewidywania zmian pozwala na elastyczne adaptowanie strategii biznesowej do zmieniającej się rzeczywistości, co jest niezbędne w szybko rozwijającym się otoczeniu. Kluczowym elementem skutecznego przywództwa w transformacji cyfrowej jest także zdolność do budowania zaangażowanego zespołu. Lider musi inspirować, motywować i rozwijać umiejętności swoich współpracowników, umożliwiając im adaptację do nowych wymagań i rozwijanie kompetencji cyfrowych. Stawianie na ciągłe doskonalenie, wspieranie edukacji oraz tworzenie kultury otwartej na innowacje to najlepsza droga do skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi podczas cyfrowej przemiany.Wsparcie liderów radomskich firm w rozwijaniu kompetencji z zakresu skutecznie zarządzać organizacją w procesie transformacji cyfrowej było celem cyklu warsztatów zorganizowanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej w 2023 r. W ramach cyklu zrealizowano 18 godzin warsztatowych dla kilkudziesięciu przedstawicieli przedsiębiorstw z regionu radomskiego. Dopasowanie treści warsztatów do potrzeb i oczekiwań odbiorców oraz zapewnienie ciekawej agendy, kreatywnych metod szkoleniowych i odpowiednich narzędzi do ich realizacji spotkało się z dużym uznaniem uczestników warsztatów.Pierwszy warsztat odbył się 19.06.2023 r. i dotyczył rozwoju liderów w oparciu o najnowsze trendy i najlepsze praktyki z rynku. W trakcie warsztatu prowadzący podzielili się z uczestnikami inspiracjami do własnego rozwoju w roli lidera oraz metodami zwiększającymi efektywność zarządzania. Uczestnicy ponadto mogli poznać model rozwoju organizacji na podstawie modelu C.Gravesa oraz dowiedzieć się jak budować przewagę konkurencyjną firmy na podstawie dobrych praktyk z rynku. Warsztaty poprowadzili przedstawiciele firmy Together Consulting: Ewa Popławska oraz Przemysław Lelewski.

Drugi warsztat odbył się 27.10.2023 r. i dotyczył przywództwa, zarządzania zespołem oraz zwinnych metodyk zarządzania w przemyśle 4.0. Celem warsztatów było przygotowanie menedżerów do zarządzania zespołem w obliczu planowania wdrożeń z zakresu Przemysłu 4.0. W trakcie spotkania uczestnicy poznali metody zarządzanie kompetencjami zespołu z wykorzystaniem nowoczesnych technik edukacyjnych oraz tworzenia map kompetencji. Ponadto prowadzący zaprezentował przegląd zwinny metodyk zarządzania oraz strategie wdrożeń w Przemyśle 4.0. Warsztaty poprowadził Michał Nowakowski, Lider Rozwoju Oprogramowania w Instytucie Badań Edukacyjnych.

Ostatni z cyklu warsztat odbył się 29.11.2023 r. i dotyczył robotyzacji procesów biznesowych (ang. Robotic Process Automation, RPA). Uczestnicy warsztatu mogli dowiedzieć się czym jest robotyzacja procesów biznesowych i gdzie znajduje zastosowanie, jak zidentyfikować procesy podlegające robotyzacji i jakie narzędzia można wykorzystywać w tym celu. Ponadto uczestnicy mieli okazję poznać realne przykłady zastosowania robotów oraz modele zarządzania programem robotyzacji. Spotkanie poprowadziła Dagmara Gwiazdoń z firmy Office Samuraj.Cykl warsztatów odbył się w ramach realizacji zadania „Kompetencje Lidera Przemysłu 4.0”, skierowanego do kadry zarządzającej i właścicielskiej przedsiębiorstw z regionu radomskiego, prowadzących działalność związaną z inteligentną specjalizacją województwa mazowieckiego. Więcej informacji na stronie  https://radomskibiznes.pl/kompetencje-lidera-przemyslu-4.0.  

Zadanie "Kompetencje Lidera Przemysłu 4.0" zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.