21:12 / 01.12.2023

Demo Day Startup Radom- znamy zwycięzców programu!

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Demo Day Startup Radom- znamy zwycięzców programu!


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Województwo mazowieckie w roku 2023 po raz pierwszy zainicjowało powstanie programu inkubacyjnego dla studentów i doktorantów z regionu radomskiego. Organizator programu powierzył realizację zadania dwóm organizacjom, które od lat wspierają przedsiębiorców i edukują oraz rozwijają lokalne ekosystemy przedsiębiorczości: Youth Business Poland oraz Izbę Przemysłowo- Handlową Ziemi Radomskiej. 

W ramach programu, 7 zespołów pracowało nad rozwojem zgłoszonych koncepcji biznesowych, od fazy pomysłu, poprzez testowanie aż do realizacji pierwszych działań i weryfikacji założeń na rynku. Uczestnicy brali udział w szkoleniach, doradztwie indywidualnym i webinariach z młodymi przedsiębiorcami i firmami, które odniosły sukces i inspirowały do działania. 

Na początku listopada uczestnicy programu wzięli udział w eliminacjach półfinałowych, w ramach których komisja Jury, złożona z przedstawicieli Organizatora, Realizatorów i Partnerów, wybrała 5  finałowych projektów: Content creating, AInnovate Marketing, Fanzona - pub sportowy, projekt przerabiania aut spalinowych na elektryczne oraz projekt sprzedaży soków z lokalnej tłoczni. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

30 listopada w godz. 10.00-13.00 w Radomiu odbył się uroczysty finał Demo Day, w ramach którego  zespoły zaprezentowały się przed lokalną publicznością, a dwaj finaliści otrzymali nagrody po 10 000 zł i będą mogli przeznaczyć je na dalszy rozwój projektów. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Spotkanie zostało zainaugurowane przez Panią Aleksandrę Szwed, Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim, która opowiedziała, dlaczego Mazowsze stawia na rozwój przedsiębiorczości w regionach oraz Panią Katarzynę Kalinowską, wiceprezydent miasta Radom. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Dodatkowo spotkanie uatrakcyjniła prezentacja Ksawerego Szlenkiera, aktora i mówcy, który opowiedział o aktorskich technikach skutecznej prezentacji w biznesie. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Jury konkursowe, złożone z przedstawicieli Organizatora, Realizatorów i Partnerów wybrało 2 zwycięzców. 
Zwycięzcy otrzymali vouchery o łącznej wartości 20 000 zł. Dodatkowo, przyznana została nagroda publiczności.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

    • Karolina Bąk i projekt - Content creating, czyli usługa budowania marki i profesjonalnych relacji (stories) w mediach społecznościowych


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

    • Jakub Chmielewski i projekt - E-CARS, czyli projekt przerabiania aut spalinowych na elektryczne.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 


Zgromadzona publiczność również doceniła projekt Content creating Karoliny Bąk


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Pomysły uczestników projektu skupiały się głównie na lokalnych potrzebach młodych osób, np. organizacji spotkań, służących poznaniu rówieśników czy umiejętnościach nowego pokolenia- nowych technologiach. Uczestnicy wykazali się pomysłowością, ale również wytrwałością. W regionach tkwi potencjał innowacyjności, który poprzez wsparcie młodych talentów i wypracowanie narzędzi do ich rozwoju, może pobudzać lokalną przedsiębiorczość i zachęcać do podjęcia kolejnych biznesowych inicjatyw.