11:06 / 19.06.2023

Walne Zgromadzenie Członków IPHZR 2023

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

W dniu 15 czerwca 2023 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków zrzeszonych w Izbie Przemysłowo – Handlowej Ziemi Radomskiej. 

Obrady otworzył Łukasz Białczak - Prezes IPHZR oraz Prezes Zarządu Spółki Geotermia Polska Sp. z o.o.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV                                    Łukasz Białczak - Prezes IPHZR

Przewodniczącym Zgromadzenia został Janusz Trojanowski - Wiceprezes Zarządu, a Sekretarzem Urszula Miśkiewicz, Dyrektor Biura IPHZR.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV                                    od lewej: Urszula Miśkiewicz, Janusz Trojanowski, Łukasz Białczak

Głównym punktem spotkania było przedstawienie sprawozdania z działalności Izby oraz podsumowanie wyników finansowych za 2022 r., przedstawiono również plan działań i budżet na 2023 r. 

W ostatnich dwunastu miesiącach odbyło się łącznie 7 posiedzeń Zarządu, na których podjęto 14 uchwał w różnych sprawach związanych z działalnością IPHZR. Rok 2022 to również wiele innych, większych i mniejszych wydarzeń, w tym kilkadziesiąt szkoleń i spotkań branżowych. Miniony rok stał pod znakiem poszerzania oferty Izby dla radomskich przedsiębiorstw, tj. 12 firm przystąpiło do IPHZR, natomiast wykreślono 9 firm na podstawie odpowiednich uchwał w tym: rezygnacji na własną prośbę dokonało 3 firmy, a w przypadku 6 firm Zarząd podjął decyzję o wykreśleniu z powodu znacznych zaległości w płaceniu składek członkowskich.

Firmy, które przystąpiły do IPHZR w 2022 roku:
Gabinet Okulistyczny - Klinika Na Oku – reprezentowany przez Iwonę Stysiak
TYFLOKOM Kamil Kowalczyk – reprezentowana przez Kamila Kowalczyka
Zabezpieczenie Przyszłości Łukasz Ciszek – reprezentowana przez Łukasza Ciszka
Party Art. Katarzyna Drewniak – reprezentowana przez Katarzynę Drewniak
SK LAB Sp. z o.o. – reprezentowana przez Konrada Kisiela
ZNTK Radom Sp. z o.o. – reprezentowana przez Jana Wąsikowskiego
Dokumenta Waldemar Michalec – reprezentowana przez Karola Michalca
POLBLAT KPOYT SP.J. – reprezentowana przez Pawła Kopyta
IGON Paweł Marczykowski – reprezentowana przez Pawła Marczykowskiego
JAN-TECH Sp. z o.o. sp.k. – reprezentowana przez Rafała Borkowskiego
ESFIT Studio Sp. z o.o. – reprezentowana przez Emila Tyszko
MIKATECH Michał Jagodziński – reprezentowana przez Michała Jagodzińskiego

Do listy sukcesów w 2022 roku możemy wpisać m.in.: realizację nowych projektów międzynarodowych: skills4ami i Leadext, oraz „Platforma ProFUTURE – zintegrowane działania promocyjno-wizerunkowe Radomskiego Klastra Metalowego” i „Przemysł przyszłości szansa dla Radomia” realizowanych w ramach zadań publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV         Głosowanie

Obrady zakończyły się poczęstunkiem w formie grilla, przy którym przedsiębiorcy w miłej atmosferze dyskutowali o gospodarce i nie tylko. Jak można było się przekonać – Walne Zgromadzenia nie muszą być nudne

W imieniu Prezesa Zarządu chcemy bardzo serdecznie podziękować za liczne przybycie na Zgromadzenie.