21:11 / 30.11.2020

Szkolenie RODO OD PODSZEWKI z elementami pracy zdalnej - 1 grudnia w formie zdalnej od godz. 10.00


Szkolenie „RODO od podszewki z elementami pracy zdalnej” Odbędzie się w dniu 1 grudnia w formie zdalnej od godz. 10.00 (możliwość rejestracji od godz. 9.30).

Partnerami szkolenia są: Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej oraz Płońska Izba Gospodarcza.

„RODO od podszewki z elementami pracy zdalnej” AGENDA

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej –  kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

WPROWADZENIE I CZĘŚĆ TEORETYCZNA

RODO „nowa ustawa” o ochronie danych osobowych.
Wymagania RODO – przykłady
Zasady przetwarzania danych osobowych
Postawy prawne przetwarzania danych- przykłady
Inspektor ochrony danych- wyznaczenie i status

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – PRAWA

Dane szczególnych kategorii
Zgoda
Administrator i podmiot przetwarzający
Rejestrowanie czynności przetwarzania danych
Obsługa praw jednostki (art. 12 RODO)
Prawo do informacji i obowiazek informacyjny
Prawo dostępu do danych (art.15 RODO)
Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
Prawo do usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO)
Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO)
Prawo do przenoszenia danych, czyli jak przenieść dane od jednego administratora danych do drugiego (art. 20 RODO)
Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – BEZPIECZEŃSTWO

Analiza ryzyka i adekwatność środków
Pseudonimizacja i szyfrowanie
Ocena skutków dla ochrony danych krok po kroku
Powierzenie danych oraz elementy nowej umowy powierzenia danych
Zarzadzanie incydentami
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – PRACA ZDALNA

Polecenie pracy zdalnej – na co zwrócić uwagę w kontekście ochrony danych osobowych
Procedury pracy zdalnej
Środowisko pracy zdalnej
Sprzęt służący do wykonywania pracy zdalnej
Procedury kryzysowe w przypadku pracy zdalnej
Ochrona danych osobowych w przypadku wideokonferencji
Spotkanie za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej –  kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Kontakt: Tomasz Paprockipomoc przy rejestracji, tel. +48 735 008 216