20:03 / 15.03.2023

Startup Radom. Inkubacja akademicka

© IP-HZR

W dniu 15 marca 2023 roku w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu „Startup Radom. Inkubacja akademicka”.


© IP-HZR

Organizatorzy konferencji: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Fundacja „Inkubator Technologiczny” Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej

W konferencji uczestniczyli: Rafał Rajkowski Wicemarszałek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Małgorzata Białczak Kierownik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Dawid Ruszczyk Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu, Adrian Migoń Prezes Zarządu Fundacji „Inkubator Technologiczny”, Łukasz Białczak Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej.


© IP-HZR

Tematem konferencji był projektStartup Radom. Inkubacja akademicka”, który umożliwi studentom, doktorantom oraz młodym przedsiębiorcom rozwijanie swoich pomysłów na biznes oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności biznesowych. 
 
Zadanie zostanie zrealizowane dzięki dotacji w wysokości niemal 400 000 zł z budżetu województwa  mazowieckiego.

Projekt będzie realizowany przez Fundację „Inkubator Technologiczny” – Youth Business Poland, we współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej oraz radomskimi uczelniami wyższymi, przede wszystkim Uniwersytetem Techniczno-Humanistycznym w Radomiu oraz Akademią Handlową Nauk Stosowanych. Do programu zostaną również zaangażowane lokalne MŚP, co pozwoli uczestnikom na poszerzenie swojego networku i wzmocni współpracę między sektorami.

Wybór operatora programu nastąpił w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. 
-Chciałbym, aby nasza młodzież – przyszłość naszego regionu, zostawała w Radomiu, co więcej – miała realne perspektywy rozwoju. Program inkubacyjny „Startup Radom”, który zostanie sfinansowany ze środków budżetu województwa mazowieckiego, jest wspaniałym narzędziem, żeby tę wizję urzeczywistnić - mówi Rafał Rajkowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego. 

Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia biznesowego studentom i doktorantom z regionu radomskiego oraz promowanie przedsiębiorczości akademickiej. Do programu będą mogły zgłosić się zarówno osoby, które rozwijają wstępny projekt biznesowy lub badawczy jak i osoby, które nie mają własnego pomysłu, ale są kreatywne i przedsiębiorcze oraz chciałyby dołączyć do zespołów projektowych .

-Misją naszej fundacji jest wspieranie przedsiębiorczości i pomóc młodym osobom w rozwoju firmy i realizacji ich marzeń. Cieszymy się, że będziemy mogli prowadzić program inkubacji w Radomiu, gdyż widzimy tu duży potencjał młodych ludzi i doktorantów oraz otwartość i zaangażowanie partnerów biznesowych z którymi wspólnie możemy tworzyć lokalny i efektywny system wspierania przedsiębiorczości Adrian Migoń Prezes Fundacji „Inkubator Technologiczny”

Wsparciem objętych zostanie co najmniej 21 zrekrutowanych do programu uczestników. Rekrutacja do programu zacznie się już maju. Uczestnicy wezmą udział w preinkubacji i zostaną podzieleni na zespoły projektowe. Następnie każdy z zespołów weźmie udział w serii warsztatów, szkoleń i mentoringu indywidualnego z ekspertami zgodnie z metodologią Lean Startup i Design Thinking. Uczestnicy inkubacji będą pracowali nad wybranymi wyzwaniami biznesowymi i w ramach programu przygotują MVP (minimum viable product), czyli produkt lub usługę minimalnie przygotowaną do wprowadzenia na rynek. Finaliści programu wezmą udział w wydarzeniu finałowym - Demo Day, podczas którego zaprezentują swoje pomysły biznesowe lokalnym instytucjom otoczenia biznesu, partnerom biznesowym programu, a dwa najlepsze projekty otrzymają 2 nagrody finansowe w wysokości 10 000 złotych.. 

-Jako największa organizacja zrzeszająca przedsiębiorców na Południu Mazowsza jesteśmy w dużej mierze również odpowiedzialni za rozwój przedsiębiorczości wśród młodych osób. Mamy świadomość jak trudne w dzisiejszych czasach jest prowadzenie działalność gospodarczej dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć młode pokolenie w pilotażowym projekcie preinkubacji. Łukasz Białczak – Prezes Zarządu IPHZR.


© IP-HZR

O Fundacji Inkubator Technologiczny 

Fundacja Inkubator Technologiczny (FIT) / Youth Business Poland (YBP) jest akredytowanym członkiem sieci Youth Business International, powołanej przez Fundację Króla Karola początkujących przedsiębiorców w rozwoju ich firm oraz tworzeniu nowych miejsc pracy w 55 krajach, zrzeszającej łącznie 20 000 mentorów i pomagającej w rozwoju 18 000 firm rocznie. Fundacja Inkubator Technologiczny od 2008 r. prowadzi w Polsce program Youth Business Poland i zrzesza aż 120 mentorów-wolontariuszy doświadczonych praktyków biznesu. YBP oferuje wsparcie mentoringowe, akceleracyjne i szkoleniowe oraz pomoc w pozyskiwaniu kapitału dla młodych osób. 

O Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej zrzesza ponad 120 lokalnych firm. Jako organizacja wspierająca przedsiębiorców od ponad 30 lat prowadzi szereg inicjatyw szkoleniowych i doradczych, organizuje spotkania bilateralne, pozyskuje partnerów do współpracy gospodarczej, legalizuje dokumenty handlowe związane z eksportem towarów. Od kilku lat Izba realizuje projekty krajowe dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, wspierające rozwój przedsiębiorczości oraz międzynarodowe projekty edukacyjne. Od 1997 roku jest organizatorem konkursu "Granitowy Tulipan", którego laureaci odnoszą sukcesy ekonomiczne a ich oferta produktowa wyróżniają się na rynku lokalnym i krajowym. Izba od 2011 r. jest liderem Radomskiego Klastra Metalowego, który wspiera m.in. kształcenie zawodowe i dualne.