14:10 / 28.10.2021

Spotkanie Loży Radomskiej BCC z dr Leszkiem Mellibrudą. MENTALNE I ZACHOWANIOWE ATAWIZMY W ŻYCIU I PRACY

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV


W dniu 28 października (czwartek) w Beef Steakhouse (made in Karo), ul. M.C. Skłodowskiej 4 w Radomiu Business Centre Club Loża Radomska była organizatorem spotkania z uznanym w Polsce Psychologiem społecznym i biznesu Dr Leszkiem Mellibrudą.©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV           dr Leszek Mellibruda.


Tematyka spotkania: "MENTALNE I ZACHOWANIOWE ATAWIZMY W ŻYCIU I PRACY" 

Tezy wykładu: - jak setki tysięcy lat naszej biologicznej przeszłości wpłynęły na nasz mózg i zachowania -co nam zostało w biologii z tamtych lat - jak działa nasz Gadzi mózg - Czym jest atawistyczny Trójkąt Dramatyczny w relacjach między ludźmi - Osobowość Wielepa -czego jest przejawem i na czym polega - na czym polega Efekt Koczkodana - gdy ludzie zamiast myśleć głównie dyskutują.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

Spotkanie otworzyła Izabela Seweryn Kanclerz Loży Radomskiej BCC , przedstawiła informacje o najważniejszych sprawach związanych z bieżącą działalnością Loży Radomskiej BCC, jednocześnie powitała wszystkich uczestników spotkania. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  

Po niej Anna Słopiecka Sekretarz Loży Radomskiej BCC przedstawiła agendę spotkania i przybliżyła postać Dr Leszka Mellibrudy - gościa spotkania.©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Gość spotkania:

Dr Leszek Mellibruda Psycholog społeczny i biznesu, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor 80 publikacji naukowych i ponad 250 publikacji popularnonaukowych. Oprócz prowadzenia szkoleń zajmuje się m.in. konsultingiem i promocją psychologii w POLSAT-Wydarzenia, TVN BiŚ. Przez 2 lata był także współautorem cotygodniowej audycji Psychologia Biznesu – w radiu TOK FM. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, aktywnie uczestniczył w 40 zjazdach i kongresach naukowych. Przez 6 lat był wykładowcą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Projekt IKAR). W 2011/2 012 był Doradcą Ministra Edukacji Narodowej. Współpracował z Krajową Radą Radców Prawnych (doradca Prezydium) i Krajową Radą Komorniczą (doradca Prezesa, współpraca z Rzecznikami Izb Komorniczych). Odbył studia podyplomowe m.in. w Baltimore w USA. Jest konsultantem Europejskiego Forum Przedsiębiorczości i ekspertem Klubu Integracji Europejskiej. Od 2014 do 2017 r visiting professor Center for Advanced Studies (wykładowca psychologii dla doktorantów Politechniki Warszawskiej)

Na zakończenie spotkania odbył się poczęstunek w formie bufetowej.