22:02 / 13.02.2024

Spotkanie dziennikarskie w Kamienicy Deskurów

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Spotkanie dziennikarskie w Kamienicy Deskurów


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w Oddziale Kielecko-Radomskim skupia blisko 30 przedstawicieli redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych. 
Organizacja notuje systematyczny wzrost zainteresowania członkostwem. Nic dziwnego, to na tym forum wypracowywane są i dyskutowane ważne dla środowiska zmiany legislacyjne. 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Zgodnie ze statutem, SDRP jest organizacją zawodową i twórczą, która ma na celu m.in. wspieranie i rozwijanie twórczości dziennikarskiej, ochronę prawną działalności twórczej dziennikarzy, działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej, dbałość o godność i etykę dziennikarzy, o rzetelne i wszechstronne informowanie społeczeństwa za pośrednictwem środków komunikowania społecznego, działania na rzecz poszanowania i kultury języka polskiego.

Tematem pierwszego w tym roku spotkania, które odbyło się 8 lutego br. w Radomiu w Kamienicy Deskurów, było przyjęcie planu działalności na najbliższe miesiące. 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Główną ideą funkcjonowania Stowarzyszenia będzie promowanie najwyższych standardów zawodu dziennikarza oraz wspieranie najciekawszych przedsięwzięć kulturalnych w Radomiu i regionie poprzez obejmowanie ich patronatem SDRP. 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Sztandarowym wydarzeniem medialnym środowiska kielecko-radomskiego jest przyznanie dorocznej nagrody „Talent mediów” promującej młodych dziennikarzy. Rozstrzygnięcie nastąpi 19 kwietnia br. w przeddzień Międzynarodowego Dnia Wolności Prasy, obchodzonego w Polsce od 1991 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Reporterzy Bez Granic. Przygotowania do drugiej już edycji są na etapie zgłaszania kandydatów.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Ale statutową powinnością SDRP w ramach integracji środowiska jest również troska o dziennikarzy, którzy z racji choroby bądź sędziwego wieku nie mogą czynnie wykonywać zawodu. Bardzo często ich sytuacja materialna jest dramatyczna, wymagają finansowego wsparcie w leczeniu. 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Mając to na uwadze powołany został uchwałą Zarządu Fundusz Pomocy Dziennikarzom.  

Darowiznę w dowolnej wysokości można przekazywać na nr konta: 14 1020 2629 0000 9402 0439 9432, z dopiskiem celu. 

Za okazaną pomoc z góry dziękujemy.

Barbara Pikiewicz, wiceprzewodnicząca Zarządu