00:01 / 02.01.2024

90.te urodziny red. Mieczysława Kacy

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 
90.te urodziny red. Mieczysława Kacy 

Nestor radomskiego środowiska dziennikarskiego red. Mieczysław Kaca 29 grudnia 2023 r. skończył 90 lat. 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Z tej okazji szacownego Jubilata odwiedziła delegacja Kielecko-Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, którego red. Kaca jest długoletnim i aktywnym członkiem.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Pracę w dziennikarstwie zaczynał w 1951 roku jako korespondent na ziemi zwoleńskiej ówczesnego „Życia Radomskiego” – mutacji „Życia Warszawy”. 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV       KADR Z FILMU "SPOTKANIA PO LATACH"

Po ukończeniu studiów na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, zgodnie z wyuczoną specjalizacją, podjął pracę w dziale zagranicznym kieleckiego dziennika „Słowo Ludu”. Na krótko zamienił tę redakcję na gazetę zakładową „Budujemy samochody” w Starachowicach, by powrócić do Kielc i na dłużej związać się ponownie ze „Słowem Ludu”.

Dla czytelników Radomia i ziemi radomskiej red. Mieczysław Kaca to przede wszystkim wieloletni redaktor naczelny i twórca świetności  „Tygodnika Radomskiego” – pisma społeczno-politycznego, którego pierwszy numer ukazał się 1 lutego 1982 r. Tytuł ten, z krótkimi przerwami, ukazuje się do dziś, choć w mocno zmienionej i okrojonej formule.
Red. Kaca nie tylko organizował pracę redakcyjną, ale też dużo pisał głównie na tematy dotyczące gmin i ich mieszkańców z ówczesnego województwa radomskiego. W sposób szczególny interesował się historią drugiej wojny światowej na tym terenie, publikował teksty przybliżające nieznane fakty z walk partyzanckich AK, BCh i AL. Swoje bogate życie zawodowe, w całości poświęcone dziennikarstwu prasowemu, opisał i być może uda się ten materiał kiedyś opublikować. 

    
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV   KADR Z FILMU "SPOTKANIA PO LATACH"
                                     
Spotkanie u Jubilata – szanowanego, lubianego i podziwianego za pracowitość kolegi upłynęło pod znakiem wspomnień. Były kwiaty, tort, symboliczna lampka szampana, a przede wszystkim serdeczne życzenia od władz i członków SDRP: nieustająco dobrej formy, zdrowia i wciąż takiej samej pogody ducha!  

Barbara Pikiewicz