23:01 / 05.01.2024

O proinwestycyjnym budżecie województwa mazowieckiego na 2024 rok. Spotkanie w Muzeum Wsi Radomskiej

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV   © Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

O proinwestycyjnym budżecie województwa mazowieckiego na 2024 rok


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Ponad 279 mln zł. z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczonych będzie na inwestycje w subregionie radomskim o czym poinformował dziś Rafał Rajkowski wicemarszałek Mazowsza. W Muzeum Wsi Radomskiej odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli samorządu województwa oraz instytucji z subregionu radomskiego.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Ponad 279 mln zł. na inwestycje w subregionie radomskim, a blisko 1 mld zł na wsparcie samorządów lokalnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w tym na programy wsparcia – tak przedstawia się budżet województwa na 2024 r. W planach m.in. inwestycje w Muzeum Wsi Radomskiej, przebudowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, rozbudowa Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oraz rozbudowa dróg wojewódzkich, m.in. blisko 30-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 747.

Jak zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski, te środki pomogą w realizacji wielu potrzebnych inwestycji.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Miniony rok był bardzo dobry dla naszego regionu. Udało się przeprowadzić wiele ważnych projektów. Jeszcze w tym miesiącu otworzymy SOR przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Działa już także wybudowana dzięki środkom z budżetu województwa szkoła drzewna w Garbatce-Letnisku. W tym roku będziemy kontynuować inwestycje w oświacie. Jednym z naszych głównych zadań będzie przebudowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. Mamy też plany na inwestycje w radomskich muzeach, m.in. rozbudowę Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Większość środków pochłoną jednak projekty drogowe, w tym największy z nich, czyli rozbudowa blisko 30-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 747. Koszt inwestycji to 100 mln zł.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Ponad 8,6 mln zł. na inwestycje otrzyma także Muzeum Wsi Radomskiej. Wśród planowanych zadań należą m.in.: budowa nowej siedziby muzeum, przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego, przebudowa dawnej hydroforni na sanitariat oraz rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej przy „Scenie pod dębem”. W sumie w tym roku samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel ponad 8,6 mln zł. W tym roku także wsparcie finansowe przyznane zostało na organizację wydarzeń kulturalnych.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

- Cieszę się, że dziś spotykamy się w Dworze z Brzeziec, gdzie organizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia, a już niebawem dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego dokończymy dokumentację na rozbudowę i przebudowę tego dworku. Obiekt zostanie jeszcze poprawiony, ulepszony – podkreśliła Ilona Jaroszek dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Ponadto, środki z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczone zostaną na liczne zadania, o czym informowali przedstawiciele pozostałych instytucji. 

W spotkaniu wzięli udział także: prezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Bożenna Pacholczak, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu Agnieszka Stolarczyk, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Obłękowski, dyrektor Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu Leszek Ruszczyk, kurator – kierownik oddziału Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli Tomasz Tyczyński, dyrektor Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu Włodzimierz Pujanek, czy dyrektor delegatury UMWM w Radomiu Dawid Ruszczyk.

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Ponad 230 mln zł na inwestycje drogowe

Od lat wydatki na modernizację i rozbudowę dróg stanowią największą pozycję w budżecie. Ponad 169 mln zł pochłoną budowy i modernizacje, a kolejne 61 mln zł remonty dróg w regionie radomskim i w powiecie grójeckim.

28 mln zł na szkoły


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Ponad 28,4 mln zł pochłoną w 2024 r. inwestycje w radomskich placówkach edukacyjnych. Największą z nich będzie przebudowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu. Wybudowane zostanie nowe skrzydło budynku, dzięki czemu zwiększy się jego powierzchnia użytkowa o ponad 3800 m². W nowym skrzydle znajdą się m.in. sale wykładowe, pracownie praktycznej nauki zawodu oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Budynek będzie miał pięć kondygnacji oraz nowoczesną aulę w formie łącznika. Projekt uwzględnia budowę parkingu podziemnego. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zagospodarowany zostanie także teren CKZiU. Inwestycja kosztować będzie w sumie ponad 64 mln zł, a środki na jej realizację pochodzić będą z budżetu województwa mazowieckiego. Planowany termin zakończenia prac to 2025 r.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Blisko 21 mln zł na kulturę i zdrowie


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Na inwestycje w instytucjach kultury oraz szpitalach samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy w 2024 r. blisko 21 mln zł. Zmiany czekają m.in. Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, Muzeum Wsi Radomskiej oraz Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu.
Dwa nowe budynki administracyjno-muzealne powstaną na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Dzięki rozbudowie muzeum zwiększy powierzchnię użytkową o blisko 850 m. Placówka zyska nowoczesną przestrzeń na organizację wystaw czasowych. Sala wielofunkcyjna pozwali poszerzyć ofertę edukacyjną i kulturalną. Pojawi się też możliwość organizowania konferencji naukowych. Znacznie zwiększy się także powierzchnia magazynowa. Planowany koszt inwestycji to 12,6 mln zł. W tegorocznym budżecie województwa zaplanowano na ten cel ponad 7,4 mln zł.
Tegoroczne inwestycje w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu pochłoną ponad 2 mln zł. Zaplanowano m.in. zakup dwóch ambulansów specjalistycznych typu B i C (w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza), a także dalszą informatyzację placówki i modernizację oświetlenia zewnętrznego szpitala.

Miliard złotych na programy wsparcia

Na programy wsparcia w 2024 r. sejmik przeznaczył ponad 1 mld zł. Największa pula środków, 667 mln zł, zostanie przeznaczona na dotacje celowe dla gmin i powiatów w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Pojawi się też nowy program – „Mazowsze dla zdrowia psychicznego”, a program „Mazowsze dla zdrowia kobiety” zostanie rozszerzony także o profilaktykę zdrowia mężczyzn i będzie nosił nazwę „Mazowsze dla zdrowia”. W sumie to 22 programy i zadania.

55 mln zł w 2024 r. władze województwa przeznaczą na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja).

Budżet Obywatelski Mazowsza
Władze regionu oddają w ręce mieszkańców 30 mln zł. Budżet Obywatelski Mazowsza to część budżetu województwa mazowieckiego, o której przeznaczeniu decydują w głosowaniu sami mieszkańcy. W 5. edycji BOM-u, podobnie jak w poprzednich, można ubiegać się o wsparcie na zadania o charakterze inwestycyjnym. Są to tzw. twarde projekty, czyli np. karetka, ścieżka pieszo-rowerowa czy boisko. Co istotne, budowa nowego obiektu może być realizowana tylko na nieruchomościach należących do samorządu województwa mazowieckiego lub jego jednostek organizacyjnych czy spółek. Na finansowanie z budżetu regionu mogą liczyć także pomysłodawcy zadań o charakterze nieinwestycyjnym, inaczej tzw. miękkich, np. szkolenia, warsztaty, wydarzenia tematyczne, zawody czy koncerty.

Magdalena Gliszczyńska