09:12 / 12.12.2023

9 lat pracy Radosława Witkowskiego na stanowisku prezydenta Radomia

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

9 lat pracy Radosława Witkowskiego na stanowisku prezydenta Radomia


©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

W poniedziałek (11 grudnia), o godz. 12.00 w Kamienicy Deskurów odbyło się podsumowanie 9 lat pracy Radosława Witkowskiego na stanowisku prezydenta Radomia

Prezydent Radomia Radosław Witkowski rozpoczął spotkanie od powitania swoich współpracowników  - Mateusza TyczyńskiegoKatarzyny Kalinowskiej i Marty Michalskiej-Wilkdyrektorów miejskich jednostek oraz przedstawicieli gminnych spółek. 


©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Podczas uroczystego wydarzenia Prezydent Radosław Witkowski zapowiedział, że ponownie będzie się ubiegał o urząd Prezydenta Miasta Radomia.


©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Radosław Witkowski objął fotel prezydenta miasta 10 grudnia 2014 r. na wstępie przypomniał w jakiej sytuacji był Radom.  – Rozpadająca się aleja Wojska Polskiego, drzewka wyrastające na dachu sypiącej się kamienicy Deskurów, wielka dziura po pomniku na placu Jagiellońskim, słynny daszek na stadionie Radomiaka czy kilkaset ulic z gruntową nawierzchnią. Taki Radom zastałem obejmując urząd prezydenta powiedział Radosław Witkowski.


©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

-Dlatego 9 lat temu zapowiedziałem z jednej strony realizację oczekiwanych przez radomian dużych inwestycji takich jak hala widowiskowo-sportowa, trasa N-S czy rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego. Ale obiecałem, że bliskie sercu będą mi też inwestycje drobne, ale mające ogromny wpływ na jakość codziennego życia mieszkańców. To m.in. Radomski Program Drogowy i Chodnikowy, budowa placów zabaw, boisk, plenerowych siłowni czy zagospodarowywanie terenów zielonych – mówił podczas prezydent.


©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Przez te ostatnie 9 lat czas wiele się zmieniło 

- z budżetu miasta w rozwój Radomia zostało zainwestowane 1,5 mld zł. Wśród największych inwestycji drogowych znalazła się m.in. przebudowa alei Wojska Polskiego, budowa trasy N-S oraz trwająca obecnie przebudowa wiaduktu łączącego ulice Żeromskiego i Lubelską. Zostało także przebudowanych wiele innych ulic, np. Szydłowiecka, Wolność czy Marii Fołtyn oraz niebezpieczne skrzyżowania, w tym Wernera-Szarych Szeregów – Mireckiego oraz Mieszka I – Królowej Jadwigi – Brzustowskiej. Nową, asfaltową nawierzchnię uzyskało także ponad 170 ulic, które miały gruntową nawierzchnię.

- Ponad 100 mln zł pochłonęły inwestycje w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Powstało m.in. nowoczesne Centrum Rehabilitacji. Wiele oddziałów zostało wyremontowanych i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt. Poprawiły się też warunki pracy praktycznie wszystkich szpitalnych poradni. Obecnie trwają natomiast prace przy niezmiernie potrzebnej rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

- W ostatnich 9 latach w Radomiu powstała najnowocześniejsza w województwie mazowieckim hala widowiskowo-sportowa,  Zakończył się też pierwszy etap budowy stadionu piłkarskiego przy ul. Struga, został zrewitalizowany ratusz i Kamienica Deskurów na terenie Miasta Kazimierzowskiego. Nowe oblicze uzyskał plac Jagielloński i zalew na Borkach.

- Nastąpiła poprawa warunków pracy radomskich szkół i przedszkoli. Na ten cel wydaliśmy ponad 100 milionów złotych.  Rozbudowywane i modernizowane budynki placówek oświatowych. Powstały nowe przedszkola: przy Kilińskiego i Kujawskiej, nowe sale gimnastyczne w szkołach przy ul. Białej, Kieleckiej i Kolberga. Wiele boisk – zarówno ze sztuczną trawą, jak i wielofunkcyjnych oraz placów zabaw. 

- W ochronie środowiska w tym czasie spółki zrealizowały:  inwestycję Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, poprzez zmodernizowanie systemów oczyszczania spalin. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sukcesywnie wymienia swój tabor kupując m.in. nowe autobusy z napędem elektrycznym i zasilane gazem CNG. Radkom zmodernizował i rozbudował swoją linię do segregacji odpadów. Powstała też linia produkcyjna paliwa alternatywnego. Natomiast Wodociągi Miejskie nieustannie realizują ogromny unijny projekt modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej. Zakończyła się też realizacja projektu LIFE.

- W Radomiu powstały strefy przemysłowe w ciągu 9 lat inwestorzy zabudowali około 280 tysięcy metrów kwadratowych terenów, a kolejna strefa gospodarcza powstaje na Wólce Klwateckiej. -Efektem tych wszystkich zmian jest znaczny spadek bezrobocia. W samym Radomiu zmniejszyło się ono z ponad dwudziestu do niewiele ponad dziewięciu procent. Dziś bezrobocie w Radomiu wynosi już tylko około 9 procent – podkreślił prezydent.

- To na co warto zwrócić szczególną uwagę, to przywrócenie dumy z Radomskiego Czerwca, któremu, organizując coroczne obchody kolejnych rocznic, przywróciliśmy właściwe miejsce na kartach najnowszej historii Polski – zaznaczył Radosław Witkowski.

Podczas uroczystości w Kamienicy Deskurów, Radosław Witkowski podziękował za pracę na rzecz miasta byłym i obecnym współpracownikom, w tym swoim zastępcom, dyrektorom wydziałów i kierownikom biur, a także dyrektorom miejskich jednostek oraz gminnych spółek. 


Wręczanie podziękowań PREZYDENTA MIASTA RADOMIA


©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Z wyrazami uznania za wieloletnie, rzetelne i pełne profesjonalizmu działania na rzecz zmian w rozwoju Radomia, za wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz realizację wielu ambitnych projektów, mających znaczący wpływ na jakość życia mieszkańców Radomia.


©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Na zakończenie obecny prezydent oficjalnie poinformował o kandydowaniu w przyszłorocznych wyborach samorządowych na urząd Prezydenta Miasta Radomia. -Ponownie chcę prosić o Państwa poparcie mając świadomość, że już od najbliższej środy, lepsza współpraca pomiędzy samorządami, a polskim rządem, tu u nas, w Radomiu, może przyczynić się do jeszcze lepszych efektów naszej wspólnej pracy – zakończył prezydent Radosław Witkowski.


©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV