23:11 / 29.11.2023

Podwójne święto w Szkołach ZDZ

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Podwójne święto w Szkołach ZDZ 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

28 listopada br. społeczność Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, wspólnie z zaproszonymi gośćmi, świętowała Dzień Kolejarza. Zorganizowany z tej okazji apel był również okazją do uhonorowania partnerów i współpracowników Zakładu Doskonalenia Zawodowego odznakami „Za zasługi dla ZDZ”. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Wśród uczestników tej uroczystości byli m.in. przedstawiciele zarządów spółek kolejowych, wysocy rangą funkcjonariusze policji, przedstawiciele Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej oraz stowarzyszeń i organizacji pracujących na rzecz rozwoju kolei. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Z dużym zainteresowaniem goście obejrzeli pokaz musztry w wykonaniu szkolnej kompanii reprezentacyjnej, dla której kończący się rok był pasmem sukcesów. W Warszawie zdobyli tytuł mistrza Mazowsza, a w Zakopanem wicemistrzostwo Polski!


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Obchody Dnia Kolejarza w szkole ZDZ mają już swoją tradycję. W placówce tej od 2014 r. młodzież kształci się na kierunku technik transportu kolejowego. We współpracy z tak renomowanymi pracodawcami, jak: PKP Intercity, Koleje Mazowieckie, PKP PLK i Straż Ochrony Kolei uczniowie przygotowują się do pracy w branży kolejowej, znajdując zatrudnienie od razu po ukończeniu nauki w technikum.

- Szkoła ma doskonałe warunki – podkreśliła Katarzyna Kołodziejska, dyrektor szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, do nauki przyszłych kolejarzy. Dysponuje między innymi pracownią kolejową oraz nowoczesnym symulatorem kabiny jazdy maszynisty, dzięki któremu młodzież może w bardzo praktyczny sposób nabywać konieczne umiejętności zawodowe.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Historię obchodów dorocznego Święta Kolejarzy i ich patronki Św. Katarzyny Aleksandryjskiej przypomniał Andrzej Sitarski, nauczyciel zawodu w klasach technik transportu kolejowego. Natomiast były sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Mieczysław Muszyński, zwracając się do uczniów powiedział, że ich wybór kierunku kształcenia jest wielce obiecujący i to w wymiarze europejskim. Aktualna wiedza techniczna, możliwości cywilizacyjne i międzynarodowa wymiana doświadczeń czynią zawód kolejarza nowoczesnym i bardzo atrakcyjnym we współczesnym świecie – stwierdził.

Przed Szkołami im. 72 Pułku Piechoty i kierunkiem technik transportu kolejowego rysują się ciekawe perspektywy. Powstaje tu Akademia Kształcenia Kadr Kolejowych we współpracy z Instytutem Ekonomii Środowiska  i Transportu w Legnicy. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 
Ponadto kolejna spółka - PKP Polskie Linie Kolejowe w Skarżysku - Kamiennej zadeklarowała od najbliższego semestru przyznawanie stypendiów dla najlepszych uczniów, szkoła zaś otrzyma na potrzeby dydaktyczne semafor  świetlny trzykomorowy. 

Gratulacje złożył szkole i młodzieży Andrzej Stefański, prezes Oddziału Związku Piłsudczyków w Radomiu.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Tegoroczne obchody Dnia Kolejarza połączone były z Dniem Pracownika ZDZ. Prezes Zarządu Głównego, Rafał Górecki, wiceprezes Zarządu w Kielcach Dariusz Wątroba oraz Katarzyna Kołodziejska, przewodnicząca Rady Zakładu, wręczyli licznej grupie partnerów kształcenia zawodowego i przyjaciół szkoły honorowe odznaki „Za zasługi dla ZDZ”.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV