16:07 / 27.07.2022

Msza Święta przy kaplicy Świętej Anny w Zwoleniu.


 
Tradycyjnie już, 26 lipca przy Kaplicy św. Anny w Zwoleniu, ks. kan. Piotr Walkiewicz proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego odprawił Mszę Świętą. 

Wierni modlili się za Anny w dniu ich święta, za obecnych na mszy, ich rodziny, za tych, którzy zostali pochowani na cmentarzu cholerycznym. 

 

Kaplica Świętej Anny przy ulicy Wojska Polskiego w Zwoleniu wybudowana została w ciągu jednego tygodnia w 1854, w miejscu dawnego kościoła szpitalnego pod tym samym wezwaniem. Budowa tego obiektu była spontaniczną inicjatywą mieszkańców. Była swoistą prośbą o wygaśnięcie grasującej od 1852 roku epidemii cholery. Należy zaznaczyć, że szczególnym kultem otaczano także św. Rocha, uznawanego  za opiekuna przed zarazą. W 1894 oku pojawiło się kolejne ognisko cholery, wówczas wymurowany został krzyż na którym widnieje napis „Na chwałę Panu Bogu za szczęśliwe przejście cholery ten Krzyż wystawili Młodzież Osady Zwoleń 1894r.” (w 1869 roku Zwoleń został pozbawiony praw miejskich i zamieniony w osadę przez rosyjskie władze Królestwa Polskiego).Na początku nabożeństwa w kaplicy odprawiano cztery razy w roku. Obecnie msza odprawiana jest tylko raz w roku, w dniu świętej Anny. 

Źródło: Dzieje Zwolenia, Cezary Imański, Kościoły Zwoleńskie, Zbigniew Lesisz