18:10 / 28.10.2023

Hołd bohaterom w kolejowych mundurach

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Hołd bohaterom w kolejowych mundurach


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Reprezentacja Szkół im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz przedstawiciele spółek kolejowych po raz kolejny spotkali się w wyjątkowym miejscu, przed tablicą pomordowanych kolejarzy w okresie drugiej wojny światowej, na I peronie dworca PKP Radom Główny


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Okazją jest Święto Zmarłych oraz zbliżający się Dzień Kolejarzy.

 
©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Dla uczniów kształcących się na kierunku technik transportu kolejowego to była ważna lekcja historii. Jak przypomniał Komendant Regionalny Straży Ochrony Kolei w Warszawie, Zbigniew Siemko, kolejarze za czynny udział w obronie wolności i niepodległości Ojczyzny  oraz działalność konspiracyjną wymierzoną we wroga, zapłacili najwyższą cenę. Wielu zginęło na posterunku pracy. Dzisiaj ich bohaterstwo, patriotyzm i męczeńską śmierć upamiętniają liczne miejsca, w tym tablica na budynku zabytkowego dworca w Radomiu.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Edukacja młodzieży chcącej związać swoją przyszłość z pracą na kolei oznacza nie tylko perfekcyjne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu we współczesnych realiach, ale również przekazanie bogatej historii i pokazanie wzorców do naśladowania – powiedziała dyrektor szkoły Katarzyna Kołodziejska. – Radomscy kolejarze zapisali wiele pięknych kart, stawiając wysoko poprzeczkę przed uczniami tego kierunku. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Za kultywowanie pamięci o bohaterach w kolejowych mundurach podziękowali młodzieży naczelnik drużyn konduktorskich Tomasz Skiba i menadżer dworca Marcin Linowski. Następnie w asyście kompanii reprezentacyjnej Szkół im. 72 Pułku Piechoty w galowym umundurowaniu, delegacje Kolei Mazowieckich, Spółki Intercity, Straży Ochrony Kolei, dyżurnych ruchu oraz społeczności uczniowskiej złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Przed tablicą ku czci pomordowanych kolejarzy zapłonęły znicze.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Uroczystość była prawdziwym spotkaniem pokoleń. Wzięli w niej udział przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Swoimi doświadczeniami z pracy na kolei podzieliła się z uczniami Regina Pedyk, była wieloletnia zarządczyni obiektów kolejowych w Radomiu. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

PIK