10:04 / 21.04.2023

W Kamienicy Deskurów odbyło się Mazowieckie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej .

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

W dniu 20 kwietnia 2022 r., w Kamienicy Deskurów na radomskim Rynku odbyło się  spotkanie Mazowieckiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia – Radosława Witkowskiego.

Organizatorem spotkania był Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Innowacji i Edukacji.

Mazowieckie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej powstało w 2015 roku. Skupia blisko 90 warsztatów terapii zajęciowej z Mazowsza. Jest członkiem Ogólnopolskiego Forum WTZ. Promuje działalność warsztatów. Lobbuje na rzecz wzrostu algorytmu i zmian prawnych. Jego działania są wspierane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Na sali w Kamienicy Deskurów zjawiło się blisko 50 kierowników WTZ-ów. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Wydziału Ekonomii Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej - Pan Ryszard Szwarc i Andrzej Idziak


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Forum otworzyła Pani Marta Michalska - Wilk - Wiceprezydent Radomia. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV        z lewej:    Marta Michalska - Wilk - Wiceprezydent Radomia

Wśród zaproszonych gości byli także Pani Elwira Skoczek - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, a także Pan Marcin Gierczak - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, Pan Wojciech Dusza - kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Pan Emil Jaskulski - kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu.

W programie spotkania m.in.:

Wykład dr Jana Buczka z Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na temat "Projektowania społecznie użytecznego", co może być doskonałą inspiracją dla instruktorów prowadzących pracownie warsztatowe;
Przedstawienie aktualnych działań podejmowanych przez Ogólnopolskie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej (w tym m.in. efektów rozmów nt. wzrostu algorytmu, według którego obliczane są środki na funkcjonowanie wtz-ów oraz finansowania placówek w obliczu inflacji i podwyżek cen, wzrostu wynagrodzeń dla pracowników oraz wdrażanego procesu standaryzacji);
Omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Mazowieckiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz planów na przyszłość;


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV           dr Jan Buczek z Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Informacja dotycząca kontynuacji projektu „Nieograniczeni” realizowanego we współpracy z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca "Mazowsze" oraz nowego programu pod nazwą „Kultura za złotówkę” adresowanego m.in. do uczestników warsztatów terapii zajęciowej;

Zwiedzanie wystawy pt. „Beksiński w Radomiu", prezentującej wyjątkową ekspozycję prac znanego na całym świecie artysty - Zdzisława Beksińskiego, jednego z najciekawszych współczesnych twórców, tworzącego prace (obrazy, fotografie i grafikę), o charakterze surrealistyczno-ekspresjonistycznym.

Zwiedzanie wystawy zatytułowanej „Radom w PRL”, pokazującej rzeczywistość miasta w różnych aspektach życia: politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym, począwszy od 1945 r. aż do roku 1989 r.