13:03 / 28.03.2024

Plenerowa wystawa pt: Królewskie przywileje Radomia i radomian

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Plenerowa wystawa pt: 
Królewskie przywileje Radomia i radomian 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 
                            
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 
                            
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

27 marca 2024 roku przed gmachem Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu odbyła się konferencja prasowa poświęcona otwarciu wystawy "Królewskie przywileje Radomia i radomian".


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Konferencję prasową rozpoczął Adam Duszyk, zastępca dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. W dalszej kolejności przemawiali: Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego, Dawid Ruszczyk, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu, oraz prof. dr hab. Dariusz Kupisz, kurator wystawy.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Wystawa na świeżym powietrzu ukazuje bogatą historię królewskiego miasta Radomia w świetle przyznawanych mu przywilejów królewskich.

Profesor Dariusz Kupisz w trakcie badań nad historią Radomia odkrył całkowicie nieznane dokumenty królewskie, które przyznawały miastu pewne przywileje. Mieszkańcy grodu nad Mleczną również byli nimi objęci. Na wystawie dostępnej dla publiczności prezentowane są skany oryginalnych dokumentów ozdobione wspaniałymi pieczęciami takich władców jak: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt I Stary, Zygmunt August, Zygmunt III Waza, Władysław IV, Jan Kazimierz, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski, August II Mocny, August III Wettin oraz Stanisław August Poniatowski.

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Jest to zadziwiające, że historycy w XXI wieku nadal odkrywają nieznane dotąd dokumenty w archiwach. Ekspozycja wyraźnie ukazuje znaczącą rolę, jaką pełniło miasto na politycznej arenie dawnej Polski. 

Wystawa będzie dostępna do oglądania do 30 czerwca 2024 roku.