00:01 / 29.01.2024

Wernisaż Malarstwa Dariusza Stelmacha oraz Grupy Plastycznej DK w Zwoleniu


©Eliza Wilczyńska Art / Obiektywnie.info.pl   ©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 


©Eliza Wilczyńska Art / Obiektywnie.info.pl       Malarstwa Dariusza Stelmacha

Wernisaż Malarstwa Dariusza Stelmacha oraz Grupy Plastycznej DK w Zwoleniu

Za nami niezwykły wernisaż wystawy malarstwa Dariusza Stelmacha oraz wystawy Młodzieżowej Grupy Plastycznej Domu Kultury w Zwoleniu, który odbył się 26 stycznia w Galerii Przestrzeni Twórcze Domu Kultury w Zwoleniu Al. Jana Pawła II 6


Otwarcie
Licznie przybyłych, w Domu Kultury w Zwoleniu, powitała Natalia Anna Wieczerzyńska dyrektorka Domu Kultury w Zwoleniu. Wystawę otworzył Arkadiusz Sulima Burmistrz Zwolenia. O wystawach mówiły: Natalia Anna Wieczerzyńska oraz artysta Dariusz Stelmach. Kuratorem wystawy jest Waldemar Gołdziński. W dniu wernisażu podczas nieobecności kuratora reprezentowała Go Ewa Gołdzińska. Na wystawie „Malarstwo” można obejrzeć prace Dariusza Stelmacha.©Eliza Wilczyńska Art / Obiektywnie.info.pl       Malarstwa Dariusza Stelmacha©Eliza Wilczyńska Art / Obiektywnie.info.pl       Malarstwa Dariusza Stelmacha


©Eliza Wilczyńska Art / Obiektywnie.info.pl       Malarstwa Dariusza Stelmacha


©Eliza Wilczyńska Art / Obiektywnie.info.pl       Malarstwa Dariusza Stelmacha


©Eliza Wilczyńska Art / Obiektywnie.info.pl       Malarstwa Dariusza Stelmacha

©Eliza Wilczyńska Art / Obiektywnie.info.pl       Malarstwa Dariusza Stelmacha

©Eliza Wilczyńska Art / Obiektywnie.info.pl       Malarstwa Dariusza Stelmacha

DARIUSZ STELMACH
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach w latach 1976-1981 i Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu w latach 2001-2006 (dyplom z malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Gieragi). Od wielu lat pracuje w Radomiu w Domu Kultury Idalin, gdzie prowadzi zajęcia plastyczne oraz organizuje wystawy innych twórców.
Dariusz Stelmach jest autorem wielu wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem krajowych i międzynarodowych plenerów malarskich. Malarstwo jest życiową pasją Artysty, dużym wyzwaniem, poszukiwaniem nowych rozwiązań i zabawą twórczą. Swoje prace wykonuje w różnych technikach: akryle, oleje, akwarele.
Na wystawie artysta prezentuje swoje prace z ostatnich lat, głównie w technice olejnej na płótnie, inspirowane naturą. Przyroda od zawsze była źródłem inspiracji dla artystów. W sztuce greckiej, rzymskiej, renesansowej, ale też i później, np. w malarstwie impresjonistów motywy przyrodnicze były bardzo popularne. Do nich odwołują się także artyści współcześni. Podobnie robi to autor tej wystawy. Ukazuje nam piękno przyrody, obumieranie i trwanie, klimat sprzyjający refleksji, pogodną atmosferę - budowane odpowiednimi motywami, kolorem i światłem -Waldemar Gołdziński.Wystawę „Malarstwo” Dariusza Stelmacha będzie można oglądać do końca lutego br. w Galerii Przestrzeni Twórczej Domu Kultury w Zwoleniu.


Grupa Plastyczna 

Na wystawie  członkowie Grupy Plastycznej działającej przy Domu Kultury, prowadzonej przez instruktora plastyki i fotografii Waldemara Gołdzińskiego zaprezentowane zostały prace Babula Nikola, lat 13; Janik Alicja, lat 14; Kosonowska Kalina, lat 7; Kwapisiewicz Zuzanna, lat 13; Olender Lena, lat 13; Urbanek Olga, lat 12.


W 2023 roku uczestnicy Grupy brali udział w konkursie plastycznym pod patronatem Burmistrza Zwolenia „Klimaty wiejskie w utworach poety” - inspirowane twórczością Jana Kochanowskiego. Nagrodzone prace: Nikoli Babuli, Alicji Janik, Zuzanny Kwapisiewicz, Leny Olender były prezentowane na wystawie pokonkursowej w Domu Kultury w Zwoleniu. Grupa Plastyczna uczestniczyła także w prezentacjach dorobku artystycznego grup i zespołów działających w Domu Kultury w 2023 roku.
Wśród najmłodszych uczestników jest siedmioletnia Kalina Kosonowska, której prace zasługują na duże wyróżnienie. Wspólne zajęcia ze starszymi koleżankami motywują ją do pracy twórczej i kolejnych wyzwań. Kalina wnosi dużo radości, tworząc w grupie bardzo dobrą atmosferę. Młodzi artyści rozwijają na zajęciach swoje umiejętności plastyczne, wrażliwość twórczą, pogłębiają zamiłowania artystyczne, pobudzają wyobraźnię i aktywność artystyczną. Zajęcia mają także na celu promocję talentów poprzez prezentacje prac na wystawach - Waldemar GołdzińskiWystawę członków Grupy Plastycznej będzie można oglądać styczeń-luty 2024 roku w Galerii Fotografii i Plastyki w Domu Kultury w Zwoleniu.