21:10 / 27.10.2023

Nauka przez zabawę - Wernisaż MASKI Uniwersytetu Radomskiego - Otwarty!©Eliza Wilczyńska Art / Obiektywnie.info.pl  Od lewej mgr Marta Orzechowska-Ochnia, prof. dr hab. Andrzej Markiewicz, dr Katarzyna Pietrzak, prorektor ds. dydaktycznych dr hab. Elżbieta Sałata – koordynator projektu.

„Nauka przez zabawę” – Wernisaż MASKI
Uniwersytetu Radomskiego - Otwarty!

26 października 2023 r. w Galerii Akademickiej w Radomiu – Galeria Słoneczna otwarta została dla zwiedzających wystawa zorganizowana przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Radomskiego.


©Eliza Wilczyńska Art / Obiektywnie.info.pl   Kuratorki wystawy: od lewej mgr Marta Orzechowska-Ochnia, dr Katarzyna Pietrzak, prorektor ds. dydaktycznych dr hab. Elżbieta Sałata – koordynator projektu.

Projekt „Nauka przez Zabawę”

To Projekt Ministerialny, który zrealizowany został do chwili obecnej w dwóch edycjach. Realizowany był na Wydziale Sztuki przez dr Katarzynę Pietrzak i mgr Martę Orzechowską – Ochnie w pracowniach graficznych. Projekt był bezpłatny, finansowany z Ministerstwa, a udział w nim wzięły dzieci z rejonu radomskiego. 


Kuratorzy wystawy: dr Katarzyna Pietrzak, mgr Marta Orzechowska-Ochnia


Koordynator projektu: dr hab. Elżbieta Sałata


Cel

To już II edycja! Po raz kolejny projekt „Nauka przez zabawę” cieszył się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców.  Do projektu zostały zaproszone dzieci w trzech kategoriach wiekowych: 1-3, 4-6, 7-8 lat. Celem było promowanie i rozwijanie u dzieci umiejętności w kierunku artystycznym. 

                           


Od rysunku po grafikę

Jak relacjonują kuratorki wystawy dr Katarzyna Pietrzak oraz mgr Marta Orzechowska – Ochnia: „ Projekt powstawał w kilku etapach od rysunku po grafikę warsztatową. Dzieci były podzielone na grup: 1-3, 4-6, 7-8 lat ( w grupach 10 osobowych ) realizowały projekty rysunkowe. W pierwszym etapie szkicowały formę masek, następnie przenosiły je na matrycę i tworzyły w klasycznej technice linorytowej. Zwieńczeniem pracy było odbicie na kartce matrycy tworząc różnego rodzaju kompozycje szablonowe.” 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Do dzieła!

Patrząc na wykonane przez dzieci prace można stwierdzić, że zainteresowania budzą się łatwiej, jeżeli doświadczenia dziecka poparte są określonymi zdolnościami. Ale jak ważny jest rozwój zainteresowań artystycznych wiedzą pedagodzy i rodzice, którzy są pierwszymi osobami mogącymi wesprzeć w tych działaniach swoich bliskich. „Nie ma dzieci nietwórczych. 
Wszystkie obdarzone są instynktem kreacji.” / A. Trojanowska

Pamiętajmy, że zainteresowania artystyczne prowadzą do upodobań artystycznych, które wywołują ważne dla człowieka stany emocjonalne takie jak przyjemność, radość i spełnienie. Rozwijają tym samym wyobraźnię i pozwalają wyrazić siebie - swoje pozytywne i negatywne emocje. Sztuka zatem to nie tylko warsztat twórczy, a również emocjonalny. 


I jak mawiał: Vincent van Gogh „ Jeśli usłyszysz w sobie głos, który mówi nie umiem malować, to maluj za wszelką cenę, a ten głos ucichnie”.

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Eliza Wilczyńska