15:11 / 16.11.2023

W godzinie próby...

©Sebastian Klochowicz

W godzinie próby…

Z muzycznym akcentem, słowem i filmem – za nami niezwykły wernisaż wystawy „W godzinie próby…”, który odbył się 14 listopada w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze


©Sebastian Klochowicz

Spotkanie uświetnił występ uczniów Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach. Dopełnieniem stał się wykład dr. hab. Sebastiana Piątkowskiego IPN i film o działalności Matki Matyldy Getter.

Od wtorku 11 listopada w przysuskim Muzeum można oglądać wystawę „W godzinie próby...”. Jest ona poświęcona Polakom, którzy w okresie okupacji nieśli szeroko rozumianą pomoc eksterminowanym przez hitlerowców Żydom. Ekspozycję przygotował Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie – Delegatura w Radomiu©Sebastian Klochowicz

Dopełnieniem było wystąpienie dr. hab. Sebastiana Piątkowskiego oraz film obrazujący działalność Matki Matyldy Getter.

Była to wyjątkowa lekcja historii, obrazująca trudne czasy okupacji. Tym bardziej cenna, że na sali nie brakowało młodych osób, uczniów pobliskich szkół. Autorzy wystawy ukazali jednak szersze zjawisko związane z pomocą i ratowaniem Żydów, a także mechanizmy stosowanych przez nazistów represji wobec osób wspierających wyznawców judaizmu. Z kolei film o działalności Matki Matyldy Getter, siostry zakonnej, naczelnej matki przełożonej prowincji warszawskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, działaczki społecznej oraz oświatowo-wychowawczej w przedwojennej Polsce, a także humanitarnej w okresie II wojny światowej, jest okazją do pokazania, w jaki sposób niesiona była pomoc, szczególnie nakierowana na żydowskie dzieci. Film również powstał staraniem IPN Delegatura w Radomiu – mówi dr Sebastian Piątkowski

Licznie przybyłych, w odnowionym Muzeum Oskara Kolberga, powitał Roman Korczyński wicedyrektor Muzeum Wsi Radomskiej  


©Sebastian Klochowicz

©Sebastian Klochowicz

©Sebastian Klochowicz

Wernisaż wystawy uświetnił występ uczniów Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach. – Mamy podpisane porozumienie ze szkołą, dlatego też wydarzeniom, które odbywają się w naszej placówce towarzyszą występy młodych uczniów – podkreśla dr Agnieszka Zarychta- Wójcicka, z którą rozmawiała Magdalena Gliszczyńska  


©Sebastian Klochowicz

©Sebastian Klochowicz

©Sebastian Klochowicz

©Sebastian Klochowicz

©Sebastian Klochowicz

Dodajmy, że Muzeum od niedawno posiada wysokiej klasy fortepian, którego brzmienie i tym razem mogli podziwiać zgromadzeni na wernisażu. Pojawiły się dobrze znane motywy muzyczne m.in. z filmu „Trędowata” i „Dom”. Występ przed publicznością to duże przeżycie dla młodych artystów, którzy szlifują swój talent, ale też przypadł do gustu zwiedzającym. Niektórzy ze wzruszeniem oglądali wystawę. Posłuchajcie relacji Magdaleny Gliszczyńskiej

Wystawa planszowa „W godzinie próby…” koncentruje się na międzyrzeczu Wisły i Pilicy, a zwłaszcza okolicach takich miejscowości, jak Ciepielów, Lipsko nad Wisłą, Radom i Szydłowiec. Autorzy ukazują historię poszczególnych osób na tle polityki III Rzeszy, której punktem kulminacyjnym była masowa zagłada.


©Sebastian Klochowicz

©Sebastian Klochowicz

©Sebastian Klochowicz

Tylko od wtorku można oglądać od 14 listopada do 31 grudnia 2023 r. w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Al. Jana Pawła II nr 11

Zaprezentowane materiały pochodzą ze zbiorów m.in. Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwów Państwowych w Kielcach i Radomiu, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Regionalnego w Iłży, a także osób prywatnych.

Scenariusz wystawy dr Sebastian Piątkowski Delegatura IPN w Radomiu Arkadiusz Kutkowski Delegatura  IPN w Radomiu

Koncepcja plastyczna Magdalena Śladecka

Tekst: Magdalena Gliszczyńska