20:06 / 06.06.2023

WIEDZA I PRAKTYKA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM – duet doskonały

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

W dniu 30 kwietnia w Hotelu Lord, ul. Poranna 6 w Radomiu z inicjatywy IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ ZIEMI RADOMSKIEJ odbyła się konferencja „Wiedza i praktyka w kształceniu zawodowym – duet doskonały” na której zaprezentowano zalety kształcenia dualnego zawodowego i kierunki jego rozwoju.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV          Łukasz Białczak Prezes Zarządu Izby przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej

Podczas międzynarodowej konferencji podsumowano realizację projektu „skills4ami – Wzmocnienie umiejętności zawodowych młodzieży w zautomatyzowanym przemyśle metalowym – dostosowanie edukacji zawodowej do wymagań przemysłu przyszłości”


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV                  Przemysław Radomski - Inter Metal Sp. j

Celem projektu było przygotowanie ucznia do pracy w wyuczonym zawodzie. Kształcenie dualne to efektywny model kształcenia zawodowego, w którym uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną w szkole, a naukę praktyczną odbywa bezpośrednio w firmie, w rzeczywistych warunkach pracy.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Celem konferencji była prezentacja rezultatów projektu skills4ami, międzynarodowych przykładów dobrych praktyk w zakresie kształcenia zawodowego oraz dyskusja na temat synergii między szkołami a rynkiem pracy.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV                        Uczestnicy konferencji

Na zakończenie międzynarodowej konferencji odbył się panel dyskusyjny "Przemysł i szkolnictwo branżowe - jak połączyć siły i osiągnąć efekt symetrii" poprowadzony przez Mirosława Żurka - moderator. Na pytania odpowiadali: Anna Kwiatkowska - ZSZ "HUBAL" w Radomiu, Tomasz Madej - Ośrodek Rozwoju Edukacji, Konrad Witkowski - Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu, Przemysław Radomski - Inter Metal Sp. j., Qystein Fqrsvoll - SOTS Norwegia.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV     od lewej:  Mirosław Żurek, Anna Kwiatkowska, Tomasz Madej, Konrad Witkowski, Przemysław Radomski, Qystein Fqrsvoll