10:05 / 06.05.2023

Mazowsze stawia na młode talenty i wspiera je poprzez program inkubacji akademickiej Startup Radom.Województwo Mazowieckie organizując otwarte konkursy ofert wspiera przedsiębiorczość poprzez realizację programów akceleracji, rozwijanie klastrów, animowanie lokalnych społeczności a także środowiska akademickiego, zarówno w Stolicy, jak i w regionach. Młodzi ludzie, wkraczając na ścieżkę przedsiębiorczą mogą uzyskać kompleksowe wsparcie Województwa od etapu inkubacji pomysłów biznesowych, przez akcelerację, granty i nagrody za wdrażane innowacje aż po skorzystanie z usług biznesowych, oferowanych przez mazowieckie IOB.

W tym roku, do portfolio oferowanego w regionie wsparcia dołączona została nowa inicjatywa- program inkubacji akademickiej Startup Radom. 
Celem programu jest pobudzenie postaw przedsiębiorczych w regionie radomskim oraz wsparcie studentów, doktorantów i uczestników szkół doktorskich, aby mogli oni współpracować i rozwinąć projekty biznesowe aż do etapu opracowania Minimum Viable Product (MVP), czyli produktu lub usługi minimalnie przygotowanej do wprowadzenia na rynek. 
Do programu będą mogły zgłosić się zarówno osoby, które rozwijają wstępny projekt biznesowy lub badawczy, jak i osoby, które nie mają własnego pomysłu, ale są kreatywne i przedsiębiorcze oraz chciałyby dołączyć do zespołów projektowych i pomóc realizować projekty dzięki swojej wiedzy i kompetencjom.

Uczestnicy programu otrzymają wsparcie w postaci indywidualnego mentoringu biznesowego, profesjonalnych warsztatów,  szkoleń oraz webinarów i spotkań on-line z inspirującymi przedsiębiorcami i startupami z Warszawy. Dzięki udziałowi w programie rozbudują sieć kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami, firmami i organizacjami z ekosystemu przedsiębiorczości na Mazowszu oraz wypromują swoje projekty biznesowe w mediach. 

Zwycięskie 2 zespoły otrzymają również wsparcie finansowe w postaci nagród finansowych, po 10 000 zł każda.

Program jest realizowany w partnerstwie dwóch organizacji. Pierwsza z nich to Fundacja Inkubator Technologiczny, która od 2008 roku prowadzi program Youth Business Poland i posiada ponad 15 letnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami i studentami, m. in. dzięki prowadzeniu programów inkubacyjnych i akceleracyjnych. To doświadczenie współpracy z inkubatorami uczelni takimi jak: Politechnika Warszawska czy Uniwersytet Warszawski, Fundacja chce przetransferować do regionu radomskiego, aby pomóc lokalnym organizacjom i uczelniom wzbogacić ofertę edukacyjną, także w obszarze przedsiębiorczości. Drugi z realizatorów, Izba Przemysłowo- Handlowa Ziemi Radomskiej, zna i rozumie lokalny kontekst biznesowy i współpracuje z uczelniami Radomskimi i z MŚP w regionie, dzięki czemu będzie mogła pomóc przygotować ofertę dostosowaną do potrzeb i możliwości mieszkańców Radomia i okolic. 

Dodatkowym wyróżnikiem działań inkubacyjnych będzie zaangażowanie partnerów biznesowych w postaci firm z regionu i zdefiniowanie ich wyzwań biznesowych, tzw. Challenge oraz współpraca z uczelniami wyższymi, przede wszystkim Uniwersytetem Techniczno-Humanistycznym w Radomiu i Akademią Handlową Nauk Stosowanych. Uczelnie kształcą studentów różnych kierunków i stawiają na współpracę z lokalnymi firmami przemysłowymi i produkcyjnymi oraz ich jednostkami badawczymi, z racji na specyfikę regionu. 

Program został zainaugurowany w marcu 2023 r. konferencją prasową w Radomiu. “Nie ma chyba działania, które byłoby bardziej opłacalne dla samorządu województwa mazowieckiego niż inwestowanie w rozwój tych młodych ludzi. Liczę na to, że ta forma wspierania ludzi się przyjmie i będziemy mogli takie projekty rozwijać w przyszłości. Chciałbym, aby nasza młodzież – przyszłość naszego regionu, zostawała w Radomiu, co więcej – miała realne perspektywy rozwoju”– powiedział podczas konferencji prasowej Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski.

Rekrutacja do programu trwa do 12 maja 2023 r. Na początku wybranych zostanie wybranych zostanie 7 zespołów, które wezmą udział w 6-miesięcznym programie inkubacyjnym i zawalczą w finale o nagrody finansowe oraz nagrody partnerów.  Szczegółowe informacje o programie oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: www.startupradom.ybp.org.pl