21:12 / 10.12.2023

Spotkanie biznesowe Loży Radomskiej BCC - ORGANIZACJA PRZYSZŁOŚCI - PRZYWÓDZTWO W ŚWIECIE ZMIAN.

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 


©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

8 grudnia 2023, piątek, godz. 13:00 – 16:00, w Pałacu Karszów, ul. B. Limanowskiego 48, Radom, odbyło się kolejne spotkanie biznesowe Loży Radomskiej Business Centre Club, pt.: ORGANIZACJA PRZYSZŁOŚCI - PRZYWÓDZTWO W ŚWIECIE ZMIAN.


©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Spotkanie otworzyli i zapoznali z agendą organizatorzy spotkania :

Anna Słopiecka Dyrektor Loży Radomskiej BCC


©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Krzysztof Turek p.o. Kierownika Biura Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora- Urzędu Miejskiego w Radomiu


©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

W części merytorycznej spotkania, uczestnicy wysłuchali trzech ciekawych prelekcji: 

Wojtka Kowalewskiego nt. - "PRZYWÓDZTWO W ŚWIECIE CIĄGŁYCH ZMIAN", który w swojej prezentacji omówił algorytm w świecie VUCA jako akronim, który dobrze opisuje obecną rzeczywistość: Volatility (zmienność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Teza wystąpienia oparta była na pytaniu: Jak nauczyć się funkcjonować w świecie ciągłych zmian?


©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 
©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

czasie swojego wystąpienia dr Wojciech Kowalewski wyjaśniał: 
Jak odnaleźć się jako lider w świecie VUCA?
W rozwój jakich kompetencji warto zainwestować? Jakie pytania warto zadać sobie i swoim współpracownikom? 
Czym powinien cechować się lider przyszłości?


©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Anna Bialik z Fundacji Unimos Alliance wygłosiła prelekcję w tematyce "TRANSFORMACJA CYFROWA I CYRKULARNA BAZUJĄCA NA NOWYCH TECHNOLOGIACH I WSPÓŁPRACY MIĘDZYBRANŻOWEJ". Poruszyła zagadnienia tj. mega trendy rozwoju, nowe ekosystemy innowacji, przykłady i inspiracje dot. transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w oparciu o dobre praktyki krajowe oraz międzynarodowe.


©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

W część merytoryczną spotkania zaangażowała się także z Platformy Przemysłu Przyszłości z udziałem Anny Pająk. Wykład w tematyce "JAK ORGANIZACJE PRZYSZŁOŚCI REALIZUJĄ WIZJĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU" przybliżył uczestnikom zagadnienia w obszarze: Człowiek w centrum. Technologia w strategii. Ekologia w działaniu.


©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Podczas wydarzenia nie zabrało przestrzeni do networkingu oraz czasu przeznaczonego na umacnianie relacji biznesowych. 

Partnerami spotkania byli:

- Miasto Radom
- Fundacja Unimos Alliance

Spotkanie skierowane było do: przedsiębiorców, członków zarządów, dyrektorów, kadry menadżerskiej.

Anna Słopiecka Dyrektor Loża Radomska BCC - organizatorka spotkania, podsumowując spotkanie wyraziła słowa wdzięczności w kierunku partnerów, prelegentów oraz uczestników:
"
Cieszymy się z tak licznej frekwencji, zarówno firm członkowskich BCC, jak i zaproszonych  przedstawicieli firm regionu radomskiego. Dziękujemy  wszystkim podmiotom zaangażowanym w organizację spotkania. Jednocześnie wyrażamy głęboką nadzieję, że wartość tego spotkania trafiła w wasze potrzeby.


©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

©Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

PRELEGENCI:

dr Wojciech Kowalewski - pasjonat życia, książek, podróży i filmów akcji. Jego pasją jest czynienie innych mocnymi. Wieczny optymista i wizjoner, który wszystkich wokół zaraża swoim entuzjazmem. Zawodowo doświadczony mówca inspiracyjny, executive coach, mentor, wykładowca i szkoleniowiec. Założyciel i prezes Instytutu Rozwoju Złote Jabłko, który specjalizuje się w rozwoju osobistym, zawodowym i duchowym. Jest członkiem zarządu i wykładowcą programu rozwoju przywództwa Centrum Edukacji Liderów. Współtwórca Akademii Mentoringu EP. Wykładowca na studiach podyplomowych „Mentoring i Coaching” przy WSTS w Warszawie. Zaangażowany jako mentor w European Leadership Forum i koordynator Forum Hojności. Regularnie publikuje artykuły z zakresu rozwoju, przywództwa i coachingu. Autor książki „Pytania zmieniające życie”.

dr Anna Pająk - manager z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w tworzeniu strategii marketingowych i realizacji projektów rozwojowych dla przedsiębiorstw. Od 2020 roku związana z Platformą Przemysłu Przyszłości, gdzie odpowiada za koordynację projektów w obszarze standaryzacji usług Hubów Innowacji Cyfrowych. Kierownik projektu i członek Rady Programowej Konkursu Fabryka Przyszłości. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

Anna Bialik -Vice Prezes Fundacji UNIMOS Alliance. 
Organizacja zajmująca się rozwojem firm poprzez internacjonalizację i promocję 
eksportu oraz transfer technologii. Specjalizuje się w rynkach Ameryki Południowej, głównie takich jak: Urugwaj, Paragwaj, Argentyna, Chile. Pracuje również, na innych rynkach hiszpańskojęzycznych: Hiszpania, kraje Afryki Północnej oraz na rynkach Litwy, Łotwy, Ukrainy i Gruzji. Jest partnerem międzynarodowych konsorcjów w projektach UE związanych z rozwojem sektora rolno-spożywczego (digitalizacja, produkty bio, zielona gospodarka).