11:07 / 10.07.2020

Grupa Enea powołała spółkę Enea Nowa Energia z siedzibą w Radomiu.


W Radomiu dnia 9 lipca 2020 r zainaugurowała nowa spółka z Grupy Enea  z segmentu odnawialnych źródeł energii (OZE).

Grupa Enea wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego  przenosi aktywa i OZE do spółki Enea Nowa Energia, która rozpoczyna działalność operacyjną. Siedzibą spółki będzie Radom.

Z godnie ze Strategią Rozwoju, Grupa Enea powołała spółkę Enea Nowa Energia, której zadaniem będzie zarządzanie i rozwój projektów opartych o odnawialne źródła energii (OZE).

Siedzibę spółki wybrany został Radom, w którego bliskim sąsiedztwie znajduje się dotychczasowa lokalizacja Segmentu OZE - Kozienice.

Utworzenie spółki Enea Nowa Energia wpisuje się w trwający proces transformacji polskiej i europejskiej energetyki.

Ogłoszona w grudniu ubiegłego roku aktualizacja Strategii Rozwoju Grupy Enea koncentruje się na zrównoważonej transformacji aktywów w kierunku zastosowania odnawialnych i niskoemisyjnych technologii oraz inwestycjach w nowe produkty i usługi, wykorzystujące zaawansowane rozwiązania informatyczne i cyfrowe. 
Za część strategii związaną z OZE odpowiadać będzie spółka Enea Nowa Energia, która po fazie przygotowań formalno-prawnych rozpoczyna działalność operacyjną.
Przyjęcie przez Eneę Nowa Energia wydzielonego z Enei Wytwarzanie segmentu OZE umożliwi utworzenie silnego, skonsolidowanego podmiotu, zdolnego do dynamicznego rozwoju, który będzie aktywnym inwestorem na krajowym rynku OZE. 
Zgodnie ze strategią Rozwoju Grupa Enea do 2025 roku osiągnie 22% udziału OZE w produkcji energii elektrycznej, a w perspektywie 2030 r. wzrośnie on do 33%.

Spółka Enea Nowa Energia chce dołączyć do Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. 

- Enea Nowa Energia jest ważnym elementem naszej Strategii Rozwoju. Zadaniem spółki będzie zrealizowanie ambitnych celów wspierających transformację naszego koncernu w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i ograniczenia emisyjności. Zamierzamy do 2030 r. zwiększyć ponad czterokrotnie udział OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej. Nowa spółka ma rozwijać aktywa OZE w oparciu o najnowocześniejsze i optymalne ekonomicznie rozwiązania technologiczne. Grupa Enea już dziś produkuje 2,3 TWh energii elektrycznej z OZE i chcemy, aby ta wartość wzrastała w kolejnych latach - powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Grupa Enea w Strategii Rozwoju planuje do 2035 r. zainwestować 14,7 mld zł w odnawialne źródła energia zrównoważony program inwestycyjny zakłada optymalizację struktury i źródeł finansowania. 
Innowacyjność projektów OZE pozwoli z kolei na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w zakresie zwiększenia efektywności zarządzania kapitałem i operacjami spółki w zakresie m.in. transformacji energetycznej.

Enea Nowa Energia zapowiada ścisłą współpracę z Siecią Badawczą Łukasiewicz Instytutem Technologii i Eksploatacji. 

-Stworzenie nowego podmiotu odpowiedzialnego wyłącznie za Segment OZE wspiera innowacyjność oraz ułatwia działania niezbędne do przeprowadzenia planowanej w kraju transformacji energetycznej. Jest również odpowiedzią Grupy Enea na wyzwania związane z ochroną klimatu i społeczne oczekiwanie zapewnienia odbiorcom końcowym dostaw energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Powołanie nowej spółki, w czym też wielka zasługa Marka Suskiego, przewodniczącego sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa wpłynie pozytywnie na zwiększenie obszaru oddziaływania oraz na rozwój atrakcyjnych ekonomicznie i technologicznie aktywów wytwórczych w Grupie Enea. Projekt wspierania OZE zwiększy odsetek zielonej energii w polskim koszyku energetycznym  i przyczyni się do rozwoju niskoemisyjnej gospodarki, a fakt że spółka będzie miała siedzibę w Radomiu oznacza dla miasta ogromne szanse -powiedział Tomasz Siwak, prezes Enea Nowa Energia.

-Powstanie spólki Enea Nowa Energia to również zwieńczenia prac kierowanych przez mnie sejmowych komisji tej i poprzedniej kadencji w dziedzinie rozwoju i promocji Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce. Co ważne, siedziba spółki będzie mieściła się w Radomiu. Jest to kolejna, konkretna propozycja kierowana przez Eneę w stronę miasta ..., - Dla Radomia to nie tylko prestiż, ale też nowe miejsca pracy, kształcenie kadr i szansa na rozwój tak ważnej i innowacyjnej gałęzi jaką są OZE - stwierdził poseł Marek Suski, przewodniczący sejmowej Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa.

W 2019 r., Grupa Enea wytworzyła 2,3 TWh energii elektrycznej ze źródeł OZE - był to wzrost o 12,5% w porównaniu z rokiem 2018.