22:11 / 22.11.2021

33 Radomskie Dni Techniki - 70-lecia Radomskiej Rady FSNT NOT

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV

Radomska Rada FSNT NOT po raz 33. w dniach 18-19 listopada 2021 roku  w Kamienicy Deskurów zorganizowała Radomskie Dni Techniki.
Radomskie Dni techniki połączone były z obchodami 70-lecia Radomskiej Rady FSNT NOT NOT.

Oficjalna część, rozpoczęła się od wykładu historycznego dot. Radomskiej Rady FSNT NOT dr hab. inż. Krzysztof Śmiechowski, prof. UTH Radomskiego. oraz  projekcją filmu „70 lat RR FSNT NOT” Prezes Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV

Następnie odbywały się wykłady między innymi: Wykład: „Kompetencje Pracowników Przemysłu Przyszłości” dr hab. inż.
Mariusz Hetmańczyk, prof. PŚ - Platforma Przemysłu Przyszłości, Wykład: „Przemysłowe zastosowania druku 3D - od pomysłu do
 produktu w kilka godzin" wygłosił Adam Przepolski - 3Dgence sp. z o. o..,Wykład: „Skaner 3D - magiczna różdżka przenosząca obiekty rzeczywiste w 
 świat cyfrowy” przeprowadzili Anna Wilczak, Marcin Lewandowski - SmartTech sp. z o. o. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV

Po wykładach odbyło się wręczenie nagród w konkursie "Młody Innowator" Jak również wręczenie odznaczeń i wyróżnień NOT - Srebrną Odznaką Honorową NOT, Złotą Odznaką Honorową NOT, Diamentową Odznaką Honorową NOT, Zasłużony senior NOT, Medal im. Profesora Włodzimierza Krukowskiego.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV

Na zakończenie czwartkowego dnia odbył się pokaz mody, Studio Mody BezAle z tłem muzycznym zespołu Jazz in Duo


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV               Pokaz mody BezAle                         Odtwarzacz wideo od: YouTube (Zasady zachowania poufności informacji, Warunki)

W drugim dniu odbyła się prezentacja przemysłowego zastosowania druku 3D. Niewiele osób wie, że Radom jest jednym z ważniejszych punktów w Polsce w dziedzinie tej nowej dziedziny techniki. W programie była wystawa zabytkowych motocykli, ,otwarte pracownie kształcenia praktycznego. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowało Obiektywnie.info.pl.