12:06 / 28.06.2022

Walne Zgromadzenie Członków IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ ZIEMI RADOMSKIEJ

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Jak co roku 21 czerwca to dla nas szczególna data: 31 lat temu powstała Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, a w tym dniu tego roku zorganizowaliśmy Walne Zgromadzenie Członków powiedział Łukasz Białczak - Prezes IPHZR, podczas otwarcia. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Przewodniczącym Zgromadzenia został Włodzimierz Mazur, właściciel firmy członkowskiej Mazur Consulting, a Sekretarzem Urszula Miśkiewicz, Dyrektor Biura IPHZR.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

W porządku obrad Walnego Zgromadzenia znalazły się m.in. tematy związane z działalnością IPHZR w 2021 roku oraz plany na rok 2022. 

Mimo różnych barier i trudności związanych z sytuacją panującą w kraju i na świecie, miniony rok możemy zaliczyć do udanych. Rozpoczęliśmy go od przeprowadzki w lutym do nowej siedziby przy ul. Rwańskiej 8, a we wrześniu świętowaliśmy 30-lecie IPHZR na jubileuszowej Gali Biznesu.

Do listy sukcesów w 2021 roku IPHZR może wpisać m.in.: uzyskanie certyfikatu na usługi szkoleniowe i doradcze zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz uzyskanie wpisu do Bazy Usług Rozwojowych PARP, dającej IPHZR uprawnienia do realizacji usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorców. Oficjalnie rozpoczęliśmy współpracę z Uniwersytetm Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, podpisując porozumienia dotyczące m.in. współpracy radomskich przedsiębiorców i samorządowców z Wydziałem Prawa i Administracji.

Zrealizowali dwa projekty „Zawodowcy przyszłością Radomskiego Klastra Metalowego” oraz „Radom 2021 – w dobie przemysłu przyszłości”, finansowane z Budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach projektów zorganizowaliśmy m.in. dwudniowy warsztat dla doradców zawodowych i nauczycieli zawodu oraz 3 warsztaty dla przedsiębiorców.

W planach działalności IPHZR na rok 2022 znajduje się m.in. realizacja nowych projektów międzynarodowych: skills4ami i Leadext oraz projektu współfinansowanego z Budżetu Województwa Mazowieckiego: „Przemysł przyszłości szansą dla Radomia”.

Od wielu lat stałym punktem działań IPHZR jest Radomski Klaster Metalowy. W tym roku aktywność związaną z branżą metalową wesprzemy realizacją projektu „Platforma ProFUTURE - zintegrowane działania promocyjno-wizerunkowe Radomskiego Klastra Metalowego”, finansowanego z Budżetu Województwa Mazowieckiego. Ponadto wciąż będziemy wspomagać kształcenie dualne w ramach projektu #ZawodowcyRadom oraz promować zawody techniczne i kierunki techniczne na UTH w Radomiu.

W tym roku IPHZR będzie szczególnie zachęcać młode firmy do dołączenia do naszego grona i do wzięcia udziału w 3 edycji programu Mazovian Startup, który po raz kolejny będziemy promować.

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

-Mamy nadzieję, że w tym roku ominą nas wszelkie trudności i zrealizujemy plany dotyczące organizacji szkoleń, zgodnie z trendami i zapotrzebowaniem naszych firm członkowskich, powiedział podczas spotkania Prezes IPHZR Łukasz Białczak.

źródło: IPHZR