18:01 / 06.01.2021

W stajence z żywymi postaciami radomianie mogli pokłonić się nowo narodzonemu Chrystusowi.

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 
W Radomiu 6 stycznia 2021 roku obchodzono Święto Objawienia Pańskiego (objawienia Boga światu), nazywane potocznie Świętem Trzech Króli. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV    Film STAJENKA NA PLACU CORAZZIEGO W RADOMIU 06.01.2021
Tradycyjnie ulicami miast przechodziły w poprzednich latach Orszaki Trzech Króli, jednak ze względu na epidemię w tym roku nie było to możliwe.


©archiwalne / Adam Dziedzic / ObiektywnieTV   W roku 2018 ulicami Radomia przeszedł VII Radomski Orszak Trzech Króli


©archiwalne / Adam Dziedzic / ObiektywnieTV    W roku 2020 po raz trzeci ulicami Zwolenia przeszedł Orszak Trzech Króli


©archiwalne / Adam Dziedzic / ObiektywnieTV    W roku 2019 po raz drugi ulicami Zwolenia przeszedł Orszak Trzech Króli

W tym roku  na Placu Corazziego,  zaaranżowanej stajence z żywymi postaciami radomianie mogli pokłonić się nowo narodzonemu Chrystusowi.
W rolę Maryi wcieliła się Aleksandra Michalec a w świętego Józefa Sławomir Adamiec.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV  Stajenka na Placu Corazziego w Radomiu 2021r.

Obok szopki Rycerze Kolumba miały stolik przy, w którym rozdawali korony.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV      Rycerze KOLUMNA  rozdawali korony na Placu Corazziego w Radomiu 2021r.

Obchodzimy je na pamiątkę fragmentu Ewangelii św. Mateusza, gdzie opisywani są Mędrcy ze Wschodu, którzy podążają za gwiazdą, by złożyć pokłon Dzieciątku Jezus.

Opowiada ewangelista, że Mędrcy videntes stellam – kiedy ujrzeli znowu gwiazdę – napełnili się wielką radością. – Cieszą się, synu, tą niezmierną radością, gdyż uczynili to, co powinni uczynić; i cieszą się, ponieważ mają pewność, że dotrą do Króla, który nigdy nie opuszcza szukających Go. (Kuźnia, 239)
Videntes autem stellam gavisi sunt gaudio magno valde (Mt 2, 10), mówi łaciński tekst, stosując zadziwiające powtórzenie: gdy znowu ujrzeli gwiazdę, rozradowali się bardzo wielką radością. Dlaczego tyle radości? Ponieważ ci, którzy nigdy nie zwątpili, otrzymują od Pana dowód na to, że gwiazda nie zniknęła: przestali dostrzegać ją swoimi zmysłami, ale zawsze widzieli ją w duszy. Takie jest powołanie chrześcijanina: jeśli nie traci się wiary, jeśli podtrzymuje się nadzieję w Chrystusie, który będzie z nami aż do skończenia świata (Mt 28, 20), gwiazda pojawia się na nowo. A kiedy doświadczamy raz jeszcze rzeczywistości powołania, pojawia się większa radość, która wzmaga w nas wiarę, nadzieję i miłość.
Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon (Mt 2, 11). My też klękamy przed Jezusem, Bogiem ukrytym w człowieczeństwie: powtarzamy Mu, że nie chcemy odrzucić Jego boskiego wezwania, że nigdy się od Niego nie oddalimy; że usuniemy z naszej drogi wszystko, co mogłoby być przeszkodą dla naszej wierności; że szczerze pragniemy być ulegli Jego natchnieniom. Ty w swojej duszy i ja również – ponieważ modlę się w swoim wnętrzu, wołając w milczeniu z głębi duszy – mówimy Dzieciątku, że pragniemy pełnić swoją służbę tak dobrze jak słudzy z przypowieści, aby i nam mógł powiedzieć: ciesz się, sługo dobry i wierny (Mt 25, 23). (To Chrystus przechodzi, 35)
Św. Josemaria Escriva de Balaguer

Historia trzech mędrców ze Wschodu 
Ewangelista św. Mateusz pisze jedynie w liczbie mnogiej o Mędrcach ze Wschodu, którzy oddali pokłon Nowonarodzonemu i ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. Wnioskuje się, że skoro trzy skarby, to musiało być ich trzech. 


 ©archiwalne / Adam Dziedzic / ObiektywnieTV   W roku 2018 POKŁON NOWONARODZONEMU przed stajenką podczas VII Radomskiego Orszaku Trzech Króli

Historia opisana w Ewangelii św. Mateusza przywołuje obraz trzech mędrców ze Wschodu, którzy za czasów panowania króla Heroda przybyli do Betlejem, aby oddać hołd nowo narodzonemu Jezusowi – zapowiadanemu przez proroków królowi żydowskiemu. Odnaleźli Go w stajence, oddali mu pokłon i złożyli dary – Kacper ofiarował kadzidło, Melchior – złoto, a Baltazar – mirrę. Symbolikę darów złożonych Chrystusowi objaśnił w II wieku św. Ireneusz z Lyonu: złoto zostało ofiarowane Jezusowi jako królowi, kadzidło jako Bogu, a mirra zapowiadająca Jego śmierć – jako człowiekowi.

Trzema Królami mędrców zaczęto nazywać w okresie średniowiecza, nazwa ta przetrwała do dziś. Ich imiona znamy od około VIII wieku, w wieku XII uznano, że reprezentowali oni trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę.