12:02 / 18.02.2024

Od portretu do fantazji w radomskiej ŁAŹNI

©Barbara Pikiewicz / Obiektywnie.info.pl

Od portretu do fantazji w radomskiej „Łaźni”

Wystawę malarstwa Anny Ksykiewicz pt. Od portretu do fantazji można zwiedzać w Klubie Środowisk Twórczych i Galerii Łaźnia przy ul. Żeromskiego

Anna Ksykiewicz mieszka i tworzy w Radomiu. Ukończyła Instytut Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Za swoją twórczość otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Była nauczycielem plastyki w radomskich liceach. 


©Barbara Pikiewicz / Obiektywnie.info.pl

- Cieszymy się, że po raz kolejny Anna Ksykiewicz prezentuje swoje prace z różnych etapów pracy twórczej w naszej galerii – powiedziała dyrektorka placówki Beata Drozdowska podczas wernisażu, który zgromadził wyjątkowo dużo wielbicieli sztuki.

                          
©Barbara Pikiewicz / Obiektywnie.info.pl

O twórczości artystki opowiedzieli przygotowujący wystawę Michał Budzisz oraz Bożena Popławska, prezes Oddziału ZPAP w Radomiu, podkreślając wyjątkowość stylu i oryginalność szczególnie obrazów przenoszących widza w świat fantazji i baśni 
Wystawa obejmuje zestaw prac wykonanych w technice suchej pasteli. 


©Barbara Pikiewicz / Obiektywnie.info.pl
                                  
©Barbara Pikiewicz / Obiektywnie.info.pl

©Barbara Pikiewicz / Obiektywnie.info.pl

Podzielona jest na trzy części. 
Pierwsza to portrety znajomych, przyjaciół oraz autoportrety. 
Drugą część stanowią pejzaże, powstałe głównie w plenerze podczas spotkań artystycznych w różnych zakątkach Polski.  Trzecia część to obrazy z wyobraźni, tworzące fantastyczny, nierealny świat baśni.


©Barbara Pikiewicz / Obiektywnie.info.pl

©Barbara Pikiewicz / Obiektywnie.info.pl

Warto idąc deptakiem, wstąpić do Galerii „Łaźni”. 
    
 PIK