23:01 / 16.01.2024

Rozpoczęcie współpracy pomiędzy Ośrodkiem Reprezentacyjnym WOT w Radomiu a Zespołem Pieśni i Tańca MAZOWSZE

Rozpoczęcie współpracy pomiędzy
Ośrodkiem Reprezentacyjnym Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu a Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca MAZOWSZE  W miniony weekend odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego mającego na celu rozpoczęcie prac zmierzających do wypracowania porozumienia, co do stałych form współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć pomiędzy Ośrodkiem Reprezentacyjnym Wojsk Obrony Terytorialnej, a Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie. 

List podpisali Komendant Ośrodka Reprezentacyjnego WOT- płk Łukasz BARANOWSKI oraz Dyrektor PZPiT „Mazowsze”- Pan Jacek BONIECKI.

Jak powiedział płk Łukasz BARANOWSKIto ważna chwila w działalności niedawno utworzonego Ośrodka Reprezentacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu. Podpisanie listu intencyjnego oraz dalsza współpraca jest odpowiedzią na potrzebę wspólnego działania na rzecz kultywowania oraz rozwoju polskich tradycji i kultury w społeczeństwie, realizowania zadań związanych z organizowanymi uroczystościami o charakterze patriotycznym i patriotyczno- religijnym, promowania służby wojskowej, a także kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych oraz promocji Sił Zbrojnych”.Wydarzenie było połączone z warsztatami muzycznymi dla żołnierzy - muzyków Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej, działającej w ramach Ośrodka Reprezentacyjnego WOT, które poprowadził Dyrektor PZPiT „Mazowsze” Pan Jacek BONIECKI.Orkiestra Reprezentacyjna WOT ciągle się rozwija, dlatego bardzo cieszymy się z faktu, że nasi muzycy mogą czerpać wiedzę od artystów Zespołu „Mazowsze” i poznawać nowe obszary muzyczne, a w przyszłości mamy nadzieję na dalszą współpracę i wzajemną wymianę doświadczeń”- powiedział Dowódca- Kapelmistrz OR WOT st. chor. szt. Tomasz CHWALIŃSKI.Wydarzenie podsumował również Pan Jacek BONIECKI: „dzisiejsze wydarzenie to to dla Zespołu „Mazowsze” nowy kierunek działania. Mamy nadzieję na owocną współpracę i ciekawe projekty w przyszłości. Mamy wspólny cel w postaci rozwoju i otwarcia na nowe możliwości, dlatego jestem bardzo zadowolony z rozpoczętej współpracy”.
Dzięki rozpoczęciu współpracy Orkiestry Reprezentacyjnej WOT i Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie, w przyszłości planowane są wspólne koncerty i wydarzenia artystyczne. 

Pierwszy wspólny występ odbędzie się już w dniu 1 lutego br. podczas uroczystej zbiórki inauguracyjnej Ośrodka Reprezentacyjnego WOT.

Ośrodek Reprezentacyjny WOT serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi Orkiestry Reprezentacyjnej WOT oraz Kompanii Reprezentacyjnej WOT do kontaktu pod nr telefonu: 792 390 732.