17:12 / 01.12.2022

Najnowsze zakupy dzieł sztuki dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

dniu 30 listopada w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu odbyła się konferencja prasowa, która poświęcona była najnowszym zakupom dzieł sztuki prac autorstwa uznanych radomskich artystów: Jędrzeja Krysińskiego i Haliny Kowalskiej-Krysińskiej, wykonanych w latach 20. i 30. XX wieku, uzupełniając kolekcję Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz planów rozwoju instytucji na kolejne lata.

Konferencja odbyła się z udziałem Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Kolekcja została nabyta od najbliższej rodziny artystów.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Jędrzej i Halina Krysińscy przez ponad pół wieku tworzyli radomskie środowisko artystyczne, byli organizatorami radomskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Jędrzej Krysiński (1904-1993) był malarzem, scenografem i grafikiem z w 1933 roku ukończył warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Jego nauczycielami byli m. in. jeden z najwybitniejszych grafików tego czasu - Władysław Skoczylas, a także Leonard Pękalski oraz Karol Tichy.
Halina Kowalska-Krysińska (1907-1991) malarka i pedagog, w 19341 roku ukończyła warszawską Miejską Szkołę Sztuk Zdobniczych i Malarstwa. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Oboje przez ponad 50 lat brali udział w szeregu wystaw indywidualnych i zbiorowych, zarówno w Radomiu jak i całym kraju. Za swoją działalność byli wielokrotnie nagradzani, a ich prace znajdują się w kolekcjach kilku muzeów w Polsce.