17:03 / 15.03.2024

Ceremonia podpisania i wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę nowej siedziby MEDYKA

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Ceremonia podpisania i wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę nowej siedziby MEDYKA  Medyk Radom


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Agnieszka Stolarska zaprosiła na uroczystość podpisania i wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, która odbyła się dnia 13.03.2024 r. w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego. 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

GALA w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Program: 
Powitanie gości. Część artystyczna. Wystąpienie dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu - Agnieszki StolarczykWystąpienia zaproszonych gości. Ceremonia podpisania Aktu Erekcyjnego


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

- z tamtej strony w tym budynku, który jest od ulicy Kelles Krauza  będą pracownie opiekuna medycznego, masażu, sterylizacji medycznej z traktem brudnym, śluzą i traktem czystym. ... mówiła między innymi Agnieszka Stolarczyk, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, dodając  -Na parterze będzie pracownia stomatologiczna, gabinet stomatologiczny, który będzie wynajmowany, a jednocześnie, nasi słuchacze będą mieć praktyki zawodowe na miejscu....

                           
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

-Pani dyrektor doprowadziła, żeby ta inwestycja przyczyniła się do tego, żeby jeszcze więcej słuchaczy i słuchaczek się tutaj pojawiło, żeby to była szkoła, w której będą się kształciły potrzebne kadry medyczne, nie tylko medyczne bo takie jakie będą potrzebne potrzeby społeczne mówił Adam Struzik Marszałek Urzędu Mazowieckiego


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Rafał Rajkowski - wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego powiedział -za milion złotych realizujemy inwestycje ziemi radomskiej i mamy miliard złotych do dyspozycji w naszym budżecie, aby wspomóc samorządy w ramach instrumentów wsparcia, są z nami samorządowcy i wiedzą z czym to się wiąże dodając -tym bardziej jest mi miło, kiedy w ubiegłym roku mieliśmy 800 milionów, z tego 325 milionów trafiło dzięki aktywności samorządowców na ziemię radomską.

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Radosław Witkowski w swojej wypowiedzi podkreślił - te kadry będą potrzebne nie tylko dla radomskiego szpitala, mazowieckiego szpitala, ale również dla trzeciego szpitala, który napewno powstanie, ja nie mówię, że on powstanie jutro, ale na pewno wciągu kilku lat powstanie.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

I. Część artystyczna


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Ceremonia podpisania Aktu Erekcyjnego


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu przy ul. Kelles-Krauza w Radomiu zyska nowy blask. We wrześniu, zostały podpisane umowy z wykonawcą tej inwestycji. Dzięki planowanej rozbudowie powierzchnia użytkowa budynku zwiększy się o ponad 3800 metrów kwadratowych. Powstanie 5-cio kondygnacyjny budynek z podziemnym garażem i tarasem widokowym na dachu. Dzięki rozbudowie powierzchnia użytkowa budynku zwiększy się z 1468 m2 do 3714 m2. 
W nowym skrzydle znajdą się nowoczesne pracownie praktycznej nauki zawodu. Będą to pracownie opiekuna medycznego, masażu, sterylizacji medycznej z traktem brudnym, śluzą i traktem czystym. Dwie pracownie stomatologiczne. Powstaną również sale wykładowe z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym oraz aula z najnowocześniejszym sprzętem audiowizualnym. Będzie też sala rekreacyjno-sportowa. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 64 mln zł.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 
                                       © Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

II. Część artystyczna


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 
                                    
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 
                           
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Ceremonia wmurowania Aktu Erekcyjnego

Symbolicznym momentem było wmurowanie Aktu Erekcyjnego, której wzięli udział: dyrekcja i pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu Medyk Radom, oraz przedstawiciele władz samorządowych.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Agnieszka StolarczykJest to szczególna, historyczna chwila, w której przyszło nam uczestniczyć pozostawiając świadectwo dla następnych pokoleń, z czego jestem osobiście bardzo dumna, że los pozwolił mi uczestniczyć w takiej uroczystości w tak szacownym gronie. Zapraszam do wmurowania aktu.....


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

To szczególny dzień w historii naszej szkoły. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę szkoły jest dowodem na to, że marzenia się spełniają. Jest zwieńczeniem wielu lat rozmów, negocjacji, dobrej woli osób, którym bliskie są troska o młode pokolenia i dbałość o rozwój oraz edukację. Jestem wdzięczna wszystkim, którzy przyczynili się do tego przedsięwzięcia i dzięki którym uzyskano odpowiednie środki i zezwolenia, aby móc rozpocząć rozbudowę szkoły na miarę XXI w. Mieszkańcy Radomia będą mogli cieszyć się nowoczesną szkołą, która stworzy odpowiednie warunki do nauki i rozwoju powiedziała Agnieszka Stolarczyk, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Wydarzenie zakończyło się o poczęstunkiem tortu wykonanym przez 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV