11:12 / 30.12.2023

2023 rok na osi czasu 6MBOT

© 6 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 


© 6 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 

2023 rok na osi czasu 6MBOT 


© 6 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 

© 6 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 

Rozwój zarówno potencjału osobowego, jak i osobisty żołnierzy był głównym celem 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej na 2023 rok. - Udało nam się przekroczyć próg 2200 żołnierzy służących w naszej brygadzie, nasi terytorialsi uczestniczyli w szeregu kursów. Uważam, że w 2023 roku udało się osiągnąć zamierzone cele - mówi dowódca Brygady płk Witold Bubak.  


© 6 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 

© 6 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 

© 6 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 

W tym celu zorganizowano w minionym roku 6 wcieleń do 6MBOT. Szeregi brygady zasiliło ponad 760 żołnierzy zawodowych i OT, którzy przez ostatnie 12 miesięcy zgłaszali się na szkolenia podstawowe i wyrównawcze, między innymi w ramach cyklicznych akcji „Ferie z WOT" czy „WAKACJE Z WOT". Dużym zainteresowaniem cieszyły się również szkolenia podstawowe które realizowane były w trybie weekendowym. Dzięki tym staraniom Brygada obecnie liczy ponad 2200 żołnierzy. Jest również liderem wśród Brygad OT jeśli chodzi o ilość żołnierzy Aktywnej Rezerwy. 

Dla dowódcy brygady płk. Witolda Bubaka miniony rok był czasem ważnym pod względem rozwoju osobistego żołnierzy. Bacznie przyglądał się kadrze podoficerskiej i oficerskiej, która prężnie się rozwijała, zmieniała swoje stanowiska, szkoliła się by osiągnąć swoje cele zawodowe. Przeprowadzono trzy edycje Bazowego Kursu Podoficerskiego „SONDA" i tym samym wręczono akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski 80 żołnierzom brygady. Nie brakowało również aktów mianowania podczas promocji oficerskiej, gdzie dziesięciu żołnierzy, absolwentów kursu oficerskiego "AGRYKOLA", zasiliło korpus oficerski. 


© 6 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 

© 6 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 

Od momentu wybuchu kryzysu migracyjnego na polsko - białoruskiej granicy żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pełnią służbę w strefie przygranicznej. We współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej, o każdej porze dnia i nocy, szczelności granicy polsko-białoruskiej każdego dnia broni kilkudziesięciu terytorialsów z Mazowsza. 

Kolejnym elementem, na który postawiono szczególny nacisk w 6MBOT to szkolenia. Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji to obowiązek każdego żołnierza. W tym celu organizowane były comiesięczne szkolenia rotacyjne. Terytorialsi brali udział w wielu kursach i szkoleniach takich jak: szkolenia instruktorskie z Mobilnymi Zespołami Szkoleniowymi, kurs z obsługi granatnika M72, kurs LEONIDAS organizowany przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Warto dodać, że żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej regularnie szkolą się z innymi służbami mundurowymi, m.in.: Policją, Służbą Więzienną, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną czy Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.  


© 6 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 

© 6 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 

© 6 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 

W połowie grudnia zakończył się pierwszy w WOT kurs na starszego instruktora szkolenia strzeleckiego z karabinka i pistoletu wojskowego. Trwał on od marca i poprowadzili go instruktorzy z Mobilnego Zespołu Szkoleniowego nr 2 z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Kurs ukończyło sześciu z siedemnastu żołnierzy, którzy podjęli się tego wyzwania. Pierwsi instruktorzy to żołnierze z 1 Podlaskiej Brygady OT, 6 Mazowieckiej Brygady OT, 7 Pomorskiej Brygady OT, 9 Łódzkiej Brygady OT, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz Szkoły Podoficerskiej SONDA. 

Ponadto terytorialsi z 6 Mazowieckiej Brygady OT biorą udział w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego organizowanych przez układ pozamilitarny. W tym roku żołnierzy 6MBOT można było obserwować podczas ćwiczenia "Radomka'23", „Piastów'23", "Powiat 2023" oraz "Osnowa 23". 
  
W nieustannej GOTOWOŚCI! 

W ciągu całego 2023 roku żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej na różnych polach realizowali jeden z punktów credo Terytorialsa - "jestem pomocnym ramieniem i tarczą dla mojej społeczności". Obok obrony szczelności państwowych granic angażowali się w akcje pomocowe w ramach zarządzania kryzysowego, m.in. dostarczali wodę mieszkańcom gminy Bielsk po skażeniu wodociągu. Mazowieccy terytorialsi uczestniczyli, a także sami organizowali akcje honorowego krwiodawstwa, w których udział wzięło ponad 650 żołnierzy, którzy łącznie oddali blisko 300 litrów krwi i jej składników. 


© 6 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ 

Żołnierze 6MBOT pamiętają również o poprzednikach. W ciągu całego roku odwiedzają kombatantów z okazji urodzin czy patriotycznych rocznic, współpracują również ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. W ramach akcji "Żołnierska Pamięć" pielęgnują również miejsca pamięci oraz mogiły zmarłych żołnierzy i bohaterów walk o wolność Ojczyzny.  

kpt. Dominik PIJARSKI
Oficer Prasowy