12:12 / 21.12.2023

Uroczyste spotkanie Świąteczno - Noworoczne przedsiębiorców regionu radomskiego.Spotkanie świąteczno - noworoczne przedsiębiorców regionu radomskiego.

W dniu 19 grudnia 2023 roku o godz. 18:00 w Pałacu Karszów w Radomiu odbyło się spotkanie świąteczno - noworoczne przedsiębiorców regionu radomskiego organizowane przez Business Centre Club Lożę Radomską oraz Izbę Przemysłowo - Handlową Ziemi Radomskiej, w partnerstwie z Agencją Rozwoju Przemysłu SA oraz Fundacją Platformy Przemysłu Przyszłości. 

Współorganizatorzy spotkania: Prezes Izby Przemysłowo - Handlowej Ziemi Radomskiej - Łukasz Białczak oraz Kanclerz Loży Radomskiej Business Centre Club - Izabela Seweryn 

Partner spotkaniaPlatforma Przemysłu Przyszłości: Maciej Malik Prezes ZarząduSpotkanie poprowadziła Magdalena Gliszczyńska.

Swoją obecnością zaszczycił Jego Ekscelencja  Biskup Ordynariusz Diecezji Radomskiej Marek Solarczyk, który udzielił błogosławieństwa.

Gośćmi Spotkania byli przedstawiciele instytucji okołobiznesowych, świata nauki, kultury i sztuki, Studenckie Forum Business Centre Club Region Radom, przedsiębiorcy regionu radomskiego. 
Uroczystości towarzyszył śpiew kolęd wykonaniu Olgi Nawary z zespołem. 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV W dalszej części uroczystości wszyscy uczestnicy, przedsiębiorcy składali sobie życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Uroczystości towarzyszył śpiew kolęd wykonaniu Olgi Nawary z zespołem. 
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV