22:11 / 26.11.2021

Pracodawca z Jedlanki wyróżniony przez Dowództwo WOT

Pracodawca z Jedlanki wyróżniony przez Dowództwo WOT 

Za zatrudnianie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, wyrozumiałość i elastyczność oraz umożliwianie im pełnienia terytorialnej służby wojskowej. Za nami druga edycja projektu “Pracodawca przyjazny WOT” organizowanego przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Wśród nagrodzonych pracodawców z całej Polski znalazł się również Sławomir Krakowiak - właściciel firmy transportowej z Jedlanki (gm. Jedlińsk). 

Celem wszystkich edycji konkursu jest wyłanianie oraz wyróżnianie pracodawców, którzy swoją postawą i poprzez tworzenie dobrych warunków panujących w zakładach pracy, wspierają pracowników-żołnierzy OT, rozumieją istotę budowy formacji, w tym realizowane przez nią cele i zadania, szczególnie w aspekcie lokalnym. Projekt stawia na postawy pracodawców, którzy rozumieją korzyści, ale i prawa oraz obowiązki jakie wynikają z tytułu zatrudniania pracowników, pełniących terytorialną służbę wojskową. Buduje przekonanie, że zatrudniając żołnierzy OT, pracodawcy osiągają podwójne korzyści: mają dobrze wyszkolonych pracowników oraz aktywnie włączają się w budowanie systemu bezpieczeństwa kraju.

Wśród czterech laureatów tegorocznej edycji wyłonionych spośród 40 zgłoszeń z całej Polski znalazł się Sławomir Krakowiak - właściciel firmy transportowej z Jedlanki. Firma wyróżniona została w kategorii małe przedsiębiorstwa – zatrudniające poniżej 50 osób. 

- Współpraca z żołnierzem 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej układa się na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że w dużej mierze dlatego, że żołnierzy charakteryzuje szereg cech pożądanych na rynku pracy i ułatwiających funkcjonowanie w społeczności, takich jak: lojalność, terminowość, punktualność - mówi laureat i dodaje: - Jeśli chodzi o sytuacje wyjątkowe, kiedy jako pracodawca muszę iść na ustępstwa, to są one niezauważalne w porównaniu do osób, które nie powinny mieć ustępstw, a jednak ich oczekują. Tak naprawdę nie wydarzyło się nic, co mogłoby zaburzyć naszą pracę. 

Do projektu pracodawcy mogli zgłaszać się sami lub – tak jak w przypadku Sławomira Krakowiaka – mogli zgłaszać ich zatrudnieni żołnierze. 

Jak mówi kpr. Robert Mosiołek - żołnierz 62 batalionu lekkiej piechoty w Radomiu, zgłoszenie pracodawcy miało być podziękowaniem za serce i wyrozumiałość, jakimi wykazuje się w stosunku do jego służby. - Miałem możliwość wzięcia udziału w szeregu kursów, które trwały kilka dni. Dla pracodawcy nie jest to łatwe, by puścić pracownika na jakiś czas. Kilkukrotnie byłem wezwany do akcji w trybie alarmowym i nigdy nie było problemu ze strony pracodawcy. 
Obok firmy Transport i spedycja MAX-POL laureatami tegorocznej edycji projektu “Pracodawca przyjazny WOT” zostali również: SKY ACCES TEAM S.C. – pan Sylwester Mazurek, pan Jacek Ochnio, Mariusz Olkowski, Poczta Polska S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.