11:09 / 19.09.2021

Uroczysta Gala 30 LAT IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ ZIEMI RADOMSKIEJ za nami.

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

W dniu 17 września 2021r. w Hotelu Rubin  w Starym Kiełbowie 57 gm. Stara Błotnica odbyła się Jubileuszowa Gala Biznesu - 30 lat Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej.
W uroczystej Gali udział wzięli liczni przedsiębiorcy z regionu radomskiego i Mazowsza, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, uczelni oraz instytucji okołobiznesowych.

W oficjalnej części Galę 30- lecia Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej Prezes Izby Przemysłowo- Handlowej Ziemi Radomskiej Łukasz Białczak powitał gości i przedstawił historię Izby. 

Następnie Łukasz Białczak wręczył podziękowania dla Andrzeja Paśniewskiego, Prezesa Izby, który pełnił funkcję w latach 1991 -1995  i Zdzisława Gregorczyka, Prezesa Izby w latach 1996 - 2004roku.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV      od lewej: Łukasz Białczak, Andrzej Paśniewski, Zdzisław Gregorczyk


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV      od lewej:   Zdzisław Gregorczyk, Andrzej Paśniewski,


-Głównym kryterium wyróżnienia przedsiębiorców to był staż w Izbie, minimum 10 lat. Działania firmy na zasadzie jej rozwój, i to co najważniejsze działalność menadżerów, właścicieli tych firm w naszej organizacji - mówił Łukasz Białczak  - Prezes Izby Przemysłowo- Handlowej Ziemi Radomskiej.

Wyróżnienia dla wieloletnich i zaangażowanych członków Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej oraz nagrody wręczali przedstawiciele partnerzy Jubileuszowej Gali Biznesu i członkowie Zarządu IP-H ZR.

Pierwsze wyróżnienia wręczali Główny sponsor Gali Biznesu Marcin Łukasiewicz wice Prezes Enea Wytwarzanie Sp. z o.o oraz Członek Zarządu IP-H ZR Michał Rdzanek dla:


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV       Wspólne zdjęcie wyróżnionych: Marian Janiszek i wspólnicy SP.J. MAR-ROM, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KMP

1. Radmot Sp. Zo.o
2. Marian Janiszek i wspólnicy SP.J. MAR-ROM
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KMP 

Podziękowanie dla patrona głównego Gali ENEA WYTWARZANIE Sp. zo.o


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV       Podziękowanie dla: ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o

Następne wyróżnienia i nagrody z rąk partnera Jubileuszowej Gali Rafała Rajkowskiego wicemarszałka Województwa Mazowieckiego, oraz Moniki Bankiewicz członka Zarządu IP-H ZR otrzymali:

1. GGG Sp. z o.o
2. BIOWET DRWALEW Sp. z o.o
3. KOWALCZYK FABRYKA OKIEN Sp. J.

Pamiątkowe zdjęcie:


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV       Wspólne zdjęcie wyróżnionych: GGG Sp. z o.o BIOWET DRWALEW Sp. z o.o, Kowalczyk Fabryka Okien Sp. J.

Partner Gali Biznesu Piotr Pokropek, dyrektor Regionu Mazowieckiego BGK i Katarzyna Wielocha V-ce Prezesa IP-H ZR wręczali wyróżnienia dla:


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV       Od lewej: Katarzyna Wielocha, Piotr Prokowiec

1. ZAKŁADÓW AUTOMATYKI KOMBUD S.A
2. ZAKŁADU MLECZARSKIEGO FIGAND Sp. z o.o
3. L+O INTERNATIONAL INSURANCE BROKER Sp. z o.o

Pamiątkowe zdjęcie:


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV       Wspólne zdjęcie dla wyróżnionych: ZAKŁADÓW AUTOMATYKI KOMBUD S.A, ZAKŁADU MLECZARSKIEGO FIGAND sp. z o.o,  L+O INTERNATIONAL INSURANCE BROKER Sp. z o.o©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV       Wyróżnieni od lewej: ZAKŁAD MLECZARSKI FIGAND sp. z o.o, ZAKŁAD AUTOMATYKI KOMBUD S.A

Katarzyna Wielocha V-ce Prezes IP-H ZR wręczyła podziękowanie dla Banku Gospodarstwa Krajowego


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV       Podziękowanie dla Banku Gospodarstwa Krajowego

Partner Jubileuszowej Gali Piotr Półtorak Dyrektor mBank Biuro Korporacyjne w Radomiu oraz członek Zarządu IP-H ZR Przemysław Balmowski prezes Telewizji Zebra  wręczali wyróżnienia dla:


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV       od lewej: Piotr Półtorak, Przemysław Balmowski.

1. FOGIEL&FOGIEL
2. PHUB ŁUCZ-BUD Sp. z o.o
3. AG CENTRUM JAROSŁAW ZAGOŻDŻON

Pamiątkowe zdjęcie:


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV       Wyróżnienia od lewej: FOGIEL & FOGIEL, AG CENTRUM JAROSŁAW ZAGOŻDŻON, PHUB ŁUCZ-BUD Sp. z o.o


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV       Podziękowanie dla mBank S.A.

Partner Jubileuszowej Gali Radosław Pypeć Fabryka Broni "Łucznik" Radom dyrektor finansowy a także członek Zarządu IP-H ZR Roman Najduchowski Dyrektor Lubelskiego Banku Spółdzielczego Oddział Radom przyznali wyróżnienia:


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV       od lewej: Radosław Pypeć, Roman Najduchowski.

1. INTER - METAL Sp.J. M. Radomski, W. FĄFARA
2. TECHMATIC Sp. A.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV       Wyróżnienia dla od lewej: INTER METAL Sp.J., TECHMATIC Sp.A.

Pamiątkowe zdjęcie:


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV       Wyróżnienia od lewe: INTER-METAL S.A. M. Radomski, W. Fąfara, TECHMATIC Spółka Akcyjna.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV       Podziękowanie dla Fabryki Broni "ŁUCZNIK"  

Nagrody dla partnerów, przyjaciół sponsorów wręczył Łukasz Białczak Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV       Podziękowania od lewej: PKO BANK POLSKI, AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A., DENI CLER MILANO, 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV       Podziękowania dla od lewjej: PIEKARNI CUKIERNI PASTUSZKA, ŚLUBNE WARIACJE, GOSPODARSTWA SADOWNICZEGO Monika Bankiewicz, AGNESBUD

Karolina Opielewicz członek Zarządu KIG zastępca dyrektora Generalnego KIG wraz z doradcą Gabinetu Prezesa KIG Michał Kownicki złożyli gratulacje od KRAJOWEJ BIZBY GOSPODARCZEJ 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV       od lewej: Łukasz Białczak Prezes IP-H ZR, Karolina Opielewicz członek Zarządu KIG zastępca dyrektora Generalnego KIG, Michał Kownicki doradca Gabinetu Prezesa KIG 

Najwyższe wyróżnienie od Samorządu Województwa Mazowieckiego Medal Pro Masowia otrzymał Łukasz Białczak prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV     od lewej: Łukasz Białczak Prezes IP-H ZR, Rafał Rajkowski wicemarszałek województwa mazowieckiego.


-W tym szczególnym momencie chcielibyśmy wręczyć to wyróżnienie panu Łukaszowi Białczakowi za wybitne zasługi i działalność na rzecz woj. mazowieckiego - mówił podczas wręczania medalu wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Medal Pro Masowia również otrzymał Janusz Trojanowski z firmy GGG.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV             od lewej: Łukasz Białczak Prezes IP-H ZR, Rafał Rajkowski wicemarszałek województwa mazowieckiego, Janusz Trojanowski Prezes GGG

Z okazji JUBILEUSZU 30 LECIA działalności IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ ZIEMI RADOMSKIEJ w imieniu samorządu miasta Radomia życzenia złożyli I zastępca Prezydenta Jerzy Zawodnik i II zastępca Prezydenta Katarzyna Kalinowska.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV        od lewej: Łukasz Białczak Prezes IP-H ZR, II zastępca Prezydenta Miasta Radomia Katarzyna Kalinowska, I zastępca Prezydenta Miasta Radomia Jerzy Zawodnik

Pamiątkowe zdjęcie:


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV         od lewej: Łukasz Białczak Prezes IP-H ZR, II zastępca Prezydenta Miasta Radomia Katarzyna Kalinowska, I zastępca Prezydenta Miasta Radomia Jerzy Zawodnik

 Podziękowania dla Urszuli Miśkiewicz Dyrektora Biura Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV     od lewej: Łukasz Białczak Prezes IP-H ZR, Urszula MIśkiewicz dyrektor Biura IP-H ZR, Piotr Pokropek dyrektor Regionu Mazowieckiego BGK, Piotr Pawlak

W imieniu WARSZAWSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ życzenia złożył Marek Tkaczyk prezes Zarządu.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV           od lewej: Łukasz Białczak Prezes IP-H ZR, Urszula MIś dyrektor IP-H ZR, Marek Tkaczyk Prezes Zarządu WIG

W części artystycznej Jubileuszowej Gali Biznesu odbył się Koncert Kasi Cerekwickiej, pokazy iluzji Just Edi Show, bankiet taneczny - DJ Mikołaj Jelonkiewicz. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV          Koncert Kasi Cerekwickiej

Jednym z większym sukcesów Izby było powołanie tzw. klastra metalowego, który skupia kilkunastu przedsiębiorców reprezentujących branże metalową. Izba koordynuje także tworzenie się klastra chemicznego i spożywczego.

30 LAT IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ ZIEMI RADOMSKIEJ

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej została powołana 21 czerwca 1991 roku, z inicjatywy pięćdziesięciu przedsiębiorców, członków założycieli.

Radomska Izba stała się niemal rówieśnikiem wielkich przemian gospodarczych w Polsce i kapitalizmu rodzącego się w nowotworzonym państwie demokratycznym. 
Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, rozwijając się, nieustannie uczyła się jak działać we wciąż zmieniających się warunkach.
Działania Izby ukierunkowane były i nadal są przede wszystkim na ochronę interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, reprezentowanie środowiska gospodarczego w stosunku do władz administracyjnych oraz kształtowanie polityki gospodarczej regionu.

IPHZR zapewnia swoim członkom doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej, organizuje spotkania i warsztaty, pozyskuje partnerów do współpracy gospodarczej oraz legalizuje dokumenty handlowe związane z eksportem towarów. 

Misją IPHZR jest rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie silnego samorządu gospodarczego na terenie południowego Mazowsza oraz działania na rzecz rozwoju i innowacji przedsiębiorstw lokalnych we współpracy z samorządem terytorialnym, uczelniami wyższymi, szkołami zawodowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz światem kultury. 

Izba Przemysłowo – Handlowa Ziemi Radomskiej reprezentuje przedsiębiorców na zewnątrz oraz współpracuje z licznymi organizacjami otoczenia biznesu. IPHZR jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej od początku jej istnienia, a także tworzy z izbami gospodarczymi regionu Mazowsza Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego. Ponadto współpracuje z licznymi izbami regionalnymi, 
branżowymi oraz bilateralnymi działającymi na terenie Polski i za granicą. Izba współpracuje z lokalną uczelnią, jaką jest Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, budując relacje pomiędzy środowiskiem akademickim a przedsiębiorcami. Wspiera działania uczelni poprzez pomoc w organizacji praktyk zawodowych, ale także aktywnie włącza się w proces rekrutacji promując uczelnię podczas spotkań z uczniami szkół średnich w regionie radomskim.

Od 1999 r., Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej zajmuje się legalizacją dokumentów handlowych w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej i jest jedyną organizacją na południowym Mazowszu, dokonującą takiej legalizacji dla firm realizujących eksport. 
W 2011 r. IPHZR została Liderem Radomskiego Klastra Metalowego, którego misją jest tworzenie warunków trwałej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami branży metalowej oraz instytucjami mającymi wpływ na rozwój branży, instytucjami otoczenia biznesu i sfery nauki i B+R. Sukcesem jest włączenie się firm z branży metalowej tworzących RKM w proces kształcenia dualnego - uruchomiony w Radomiu w dwóch szkołach technicznych w roku szkolnym 2016/2017, uznawany, jako jeden z pionierskich modeli kształcenia zawodowego w kraju. Przedsiębiorcy tworzący branżę metalową od kilku lat wspierają młodzież szkół zawodowych i technicznych, czego przykładem mogą być m.in. nagrody dla najlepszych uczniów. IPHZR była również zaangażowana w tworzenie dwóch innych struktur współpracy branżowej powstałych na Mazowszu: Klastra Biogospodarki AgroBioKlaster oraz Mazowieckiego Klastra Chemicznego

Jedną z form integracji środowiska, a także okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń jest organizowany przez Izbę od 1996 roku Konkurs Gala Biznesu, w którym uczestnicy ubiegają się o Nagrodę Gospodarczą „Granitowy Tulipan”. Do tej pory odbyły się 23 edycje Konkursu, w których wyłoniono i nagrodzono ponad 80 laureatów. 

Jest to program promujący firmy osiągające najlepsze wyniki ekonomiczne, wytwarzające produkty wysokiej, jakości i realizujące innowacyjne inwestycje. Od kilku lat nagradzamy też młodych przedsiębiorców, którzy realizując swoje pomysły biznesowe, osiągają znaczące sukcesy gospodarcze. Corocznie Kapituła Konkursu przyznaje też Nagrody Specjalne wybitnym osobowościom i instytucjom naszego regionu zasłużonym w różnych dziedzinach życia. 

Izba Przemysłowo – Handlowa Ziemi Radomskiej, pragnąc zachęcić do aktywnego uprawiania sportów, a także wzbudzić ducha rywalizacji zarówno przedsiębiorców jak i ich współpracowników, organizuje cykliczne imprezy sportowe. Od 2005 roku dużym powodzeniem cieszą się rozgrywki w ramach Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa IPHZR, w których uczestniczą zawodnicy-amatorzy reprezentujący firmy regionu radomskiego. 

IPHZR w swojej historii zrealizowała, jako lider lub partner szereg projektów pozyskując na ich realizację fundusze zewnętrzne w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, fundusze norweskie i inne. 
Rok 2019 był dla Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej rokiem przełomowym szczególnie w rozwoju polityki klastrowej, ponieważ organizacja sięgnęła po środki w ramach zadań publicznych i zrealizowała z sukcesem 2 projekty współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W roku 2020 ze względu na sytuację epidemiczną IPHZR ograniczyła mocno swoją działalność, starając się odnaleźć w trudnej rzeczywistości życia gospodarczego. 
Jednym z rozwiązań, które zostało dobrze przyjęte przez przedsiębiorców była opracowana platforma wymiany dobrych doświadczeń i praktyk w sytuacjach kryzysowych. Narzędzie to zostało wpisane, jako jeden z elementów projektu #AntywirusBiznesu. Dodatkowo Izba monitorowała i udostępniała informacje o wszelkich dostępnych formach wsparcia dla przedsiębiorców w czasie kryzysu wywołanego przez pandemię. 

W 2021 roku IPHZR ponownie ubiegała się w ramach otwartych konkursów o środki na rzecz rozwoju Radomskiego Klastra Metalowego oraz działalność  wspomagającą lokalnych animatorów przedsiębiorczości. Po raz kolejny komisja konkursowa pozytywnie oceniła złożone oferty, a Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał projektom dotacje w ramach zadań publicznych, co jest kolejnym, dużym sukcesem dla naszej organizacji. 

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, jako największa organizacja samorządu gospodarczego w regionie południowego Mazowsza, zrzeszającą ponad 115 firm, wciąż gromadzi nowe doświadczenia i wciąż czeka na życzliwe podpowiedzi dotyczące dalszego rozwoju form pracy.