20:04 / 11.04.2019

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej przystąpiła do realizacji XXIII edycji Gali Biznesu GRANITOWY TULIPAN 2019

© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

11 kwietnia 2019 roku w Sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej przy ul. Rwańska 7 w Radomiu nastąpiło ukonstytuowanie się Kapituły do tegorocznej prestiżowej nagrody gospodarczej "GRANITOWY TULIPAN".

SKŁAD KAPITUŁY:
Łukasz Białczak Prezes IP-H ZR - Przewodniczący Kapituły, Katarzyna Kalinowska Wiceprezydent Miasta Radomia, Urszula Miśkiewicz Dyrektor biura IP-H ZR - Sekretarz Kapituły. Członkowie Kapituły dr Maria Gagacka adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych UTH w Radomiu, Katarzyna Russ Członek Zarządu IP-H ZR, Katarzyna Wielocha Wiceprezes Zarządu IP-H ZR, Przemysław Balmowski Członek Zarządu IP-H ZR, Roman Najduchowski Członek Zarządu IP-H ZR, Jan Stańczyk Członek Zarządu IP-H ZR, Janusz Trojanowski Wiceprezes Zarządu IP-H ZR, Jan Mazurkiewicz Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., Piotr Półtorak Dyrektor mBank Biuro Korporacyjne w Radomiu, dr inż. Zbigniew Siemiątkowski Kierownik Zakładu Technologii Mechanicznej UTH w Radomiu.


© Obiektywnie.info.pl # Adam Dziedzic

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej zaprasza Przedsiębiorców z Radomia i terenu Południowego Mazowsza do udziału w konkursie‼
To impreza przeznaczona dla wszystkich firm, nie trzeba być członkiem Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, aby wziąć w niej udział. 

Kapituła Konkursu nominuje i nagradza firmy w 6 kategoriach:
Mała Firma Roku
Średnia Firma Roku
Duża Firma Roku
Produkt Roku
Inwestycja Roku

Debiut Roku.

Konkurs Gala Biznesu „Granitowy Tulipan” od 23 lat wyłania i nagradza najlepsze firmy południowego Mazowsza, które dzięki swoim sukcesom ekonomicznym, profesjonalizmowi zarządzania i wprowadzaniu nowoczesnych technologii, zyskały uznanie w regionie, kraju i za granicą. 

Celem Konkursu jest promocja najlepszych firm, ich wyrobów oraz inwestycji, które w znaczący sposób wspomagają rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości .    
 
Statuetka Granitowego Tulipana, którą uhonorowani zostają laureaci jest nagrodą w konkursie, oraz przede wszystkim symbolem i potwierdzeniem  jakości, solidności i efektywności przedsiębiorców regionu.
W całej historii Konkursu nagrodzonych  statuetkami „Granitowego Tulipana” w różnych kategoriach ponad 70 Laureatów. Program zyskał duże uznanie zarówno samych uczestników, jak i sponsorów i  partnerów.

Ogłoszenie wyników tegorocznej edycji oraz wręczenie statuetek i wyróżnień nastąpi podczas uroczystej Gali Biznesu w dniu 7 czerwca 2019r. o godz. 19.00 w Hotelu Karo w Mleczkowie. 

Formularze do pobrania na stronie Izby w zakładce GALA 


Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są  do dnia 17 kwietnia br. w biurze Izby IPH ZR lub u przedstawicieli IPH ZR.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej:

Biuro IPH ZR
26-600 Radom
ul. Rwańska 7
I piętro w godzinach 8.00-16.00
tel. 048 384 56 60