10:02 / 25.02.2021

Wręczenia nagród w konkursie Historia w mojej rodzinie BOHATER w Muzeum Regionalnym w Zwoleniu.

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Tegoroczne obchody jubileuszowe z okazji 596. rocznicy nadania prawa miejskiego Zwoleniowi rozpoczęły się w Muzeum Regionalnym w Zwoleniu.

W dniu 19 lutego 2021 roku w Muzeum Regionalnym w Zwoleniu z okazji 596. rocznicy nadania prawa miejskiego Zwoleniowi odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie "Historia w mojej rodzinie: BOHATER" 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął starosta zwoleński Stefan Bernaciak wraz z burmistrzem Zwolenia Arkadiuszem Sulimą

W uroczystości uczestniczyli między innymi: samorządowcy miasta i powiatu: Starosta Stefan Bernaciak, wicestarosta Waldemar UrbańskiBurmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima, z-ca burmistrza Grzegorz Molendowski, sekretarz gminy Mirosław Chołuj,


Przybyłych gości powitała dr Katarzyna Madejska, dyrektor Muzeum Regionalnego w Zwoleniu. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV    dr. Katarzyna Madejska, dyr. Muzeum Regionalnego w Zwoleniu.

Pani Dyrektor Muzeum Regionalnego w Zwoleniu poinformowała - W dniu 11 lutego komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych w konkursie “Historia w mojej rodzinie”, edycja I “BOHATER”.
-Z wielką radością w dniu dzisiejszym przedstawię  listę zwycięzców i wyróżnionych w konkursie "Historia w mojej rodzinie", edycja I "BOHATER" powiedziała Pani dr Katarzyna Madejska.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Prace plastyczne były oceniane w dwóch kategoriach: kolaż i infografika. 
W pierwszej zwyciężyła Maja Ciecieląg z kl. VI PSP w Zwoleniu. 


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV      Nagrodę z rąk starosty Stefana Bernaciaka otrzymuje Maja Ciecieląg

Wyróżnienie otrzymała Roma Łupina z kl. VI PSP w Zwoleniu. 


 ©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV      Nagrodę z rąk burmistrza Zwolenia Arkadiusza Sulimy, otrzyma Roma Łupina


W kategorii „infografika” pierwsze miejsce zdobył Kamil Papis z kl. VIII PSP w Przyłęku. 


 ©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV          Nagrodę z rąk burmistrza Arkadiusza Sulimy i z-cy burmistrza Grzegorza Molendowskiego otrzymał Kamil Papis

Wyróżnienie powędrowało do Bartosza Kacperskiego z kl. VI PSP w Grabowie nad Wisłą.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV       Starosta Stefan Bernaciak i burmistrz Arkadiusz Sulima wręczają dyplom i nagrodę Bartoszowi Kacperskiemu. ©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV       Laureaci KONKURSU BOHATER

 – Był to bardzo piękny i znakomity temat konkursu, bo przecież każdy z nas ma lub miał w swojej rodzinie bohatera, o którym warto mówić. Dlatego liczę na to, że konkurs już na stałe wpisze się w obchody rocznicowe miasta Zwoleń, tak abyśmy mogli poznawać lokalnych bohaterów, których zapewne jest tu całe mnóstwo. Historia rodzin, to historia Rzeczypospolitej – powiedział starosta Stefan Bernaciak. Nawiązując do tematu konkursu opowiedział także o bohaterze w swojej rodzinie - dziadku, który urodził się w 1900 roku i przeżył dwie wojny. Jak podkreślał włodarz powiatu zwoleńskiego, jego przodek zawsze był blisko potrzeb i problemów lokalnej społeczności.


 ©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV       starosta Stefan Bernaciak

-Z tego miejsca gratuluję nagrodzonym, a także Pani Dyrektor Muzeum - pomysłu. Jestem pod wielkim wrażeniem przygotowanych na konkurs prac. Mam nadzieję, że tegoroczna edycja konkursu nie była ostatnią. Życzyłbym sobie, by konkurs rokrocznie organizowany był w ramach obchodów rocznicowych narodzin Zwolenia. powiedział burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV     Burmistrz Zwolenia Arkadiusz Sulima

Obietywnie.info.pl -Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a zwycięzcom gratulujemy!