13:04 / 28.04.2023

Wernisaż wystawy. ABY ŚLADY ICH STÓP PRZETRWAŁY. Biskupi ziemi radomskiej.

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu odbędzie się we wtorek 9 maja o godz. 16:00 Wernisaż pt. Aby ślady ich stóp przetrwały. Biskupi ziemi radomskiej


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Kolekcja przekazana w latach dwudziestych XX wieku przez ks. Jana Wiśniewskiego dała początek Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. 
Pamiętając o naszym założycielu i pierwszym darczyńcy w 80. rocznicę jego śmierci, która przypada w 2023 roku, postanowiliśmy w sposób wyjątkowy uczcić tę wielce zasłużoną dla Radomia i regionu postać. Stąd nasz szerszy ukłon w stronę radomskiego duchowieństwa i jego wkładu w rozwój Radomia i regionu.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV     Aby ślady ich stóp przetrwały. Biskupi ziemi radomskiej.

Jubileusz 100-lecia muzeum i 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego jest świetnym pretekstem do zorganizowania wystawy oraz stworzenia albumu, stanowiących doskonały sposób na uczczenie pamięci radomskiego duchowieństwa. 

Wernisaż odbędzie się we wtorek, 9 maja o godz. 16:00

Kuratorem wystawy jest ks. dr Michał Krawczyk


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV     od lewej: Leszek Ruszczyk, Michał Krawczyk, Adam Duszyk

Wystawa została zrealizowana pod honorowym patronatem: Marszałka Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Biskupa Radomskiego Marka Solarczyka

Ekspozycja poświęcona jest zmarłym biskupom diecezji radomskiej, a także wybranym biskupom pochodzącym z ziemi radomskiej, którzy na przestrzeni stuleci zapisali się złotymi zgłoskami w historii Kościoła w Polsce oraz dziejach naszego kraju.
Na ekspozycji zaprezentowane zostaną artefakty związane z wybitnymi i zasłużonymi duchownymi, a także fotografie oraz fragmenty filmów.

Biskupi diecezji radomskiej, którym oddamy hołd na ekspozycji oraz w wyjątkowym albumie, to: Edward Materski, Jan Chrapek, Zygmunt Zimowski, Stefan Siczek i Adam Odzimek.

Dodatkowym atutem wydawnictwa są wyjątkowe zdjęcia znanego radomskiego artysty fotografika Wojciecha Stana