01:04 / 25.04.2024

Świat z obrazów Jacka Malczewskiego oczami mojej wyobraźni

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Świat z obrazów Jacka Malczewskiego oczami mojej wyobraźni


23 kwietnia 2024 r.  w siedzibie Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastyczno-literackiego: "Świat z obrazów Jacka Malczewskiego oczami mojej wyobraźni


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Wystawiono 170 prac plastycznych na 170. rocznicę urodzin mistrza Jacka !

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV
                                                                               
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 
                   
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Rok 2024, ogłoszony Rokiem Jacka Malczewskiego rozpoczął I edycję konkursu plastyczno-literackiego: "Świat z obrazów Jacka Malczewskiego oczami mojej wyobraźni"
 
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Radomia. 

Muzeum im. Jacka Malczewskiego wraz z IV Liceum Ogólnokształcącym im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu miało okazję uczcić 170. rocznicę urodzin wybitnego radomianina, Jacka Malczewskiego, przybliżając jego twórczość młodemu pokoleniu.
 
Nadeszło 170 dzieł plastycznych i 25 utworów literackich. Uczestnicy stworzyli je z największą starannością, czerpiąc inspirację z prac Mistrza.

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Nagrody zostały przyznane w czterech kategoriach wiekowych i dwóch kategoriach tematycznych:
Praca plastyczna: klasy I-III oraz IV-VI
Uczestnicy z obu grup wiekowych (klasy I-III i IV-VI) mieli obowiązek stworzyć samodzielnie jedną pracę plastyczną: portret lub autoportret, inspirowany twórczością Jacka Malczewskiego, w technice i formacie wybranym przez siebie.
Praca literacka: klasy VII-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe (technika, licea)
Uczestnicy z obu grup wiekowych mieli za zadanie napisać kreatywne opowiadanie w wybranej przez siebie konwencji literackiej (realistycznej lub fantastycznej), które zawierałoby elementy (postać, przedmiot, sytuację, miejsce) z dzieł Jacka Malczewskiego.
 
Jury dokonało wyboru najlepszych prac w czterech kategoriach wiekowych.


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV
 
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 
                 
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV  
     
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV
 
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

PRACE PLASYCZNE – NAGRODY 


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 
                            
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV © Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

KL. I-III

- LENA ŻAK, KL.III, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W RADOMIU, tytuł pracy: „PORTRET Z PRZYJACIELEM”

- MATEUSZ FITUCH, KL.III, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W RADOMIU, tytuł pracy: „AUTOPORTRET NA TLE RZEKI RADOMKI”

-WOJCIECH WLAZŁO, KL.III, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 W RADOMIU, tytuł pracy: „FLECISTA”

KL. IV-VI

-OLGA PIETRUSZKA, KL.V, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 W RADOMIU, tytuł pracy: „MÓJ AUTOPORTRET”
- OLIWIA SOBCZAK, KL.VI, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W RADOMIU, tytuł pracy: „AUTOPORTRET Z JACKIEM MALCZEWSKIM”
-WOJCIECH GAJDA, KL.V, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 W RADOMIU, tytuł pracy: „AUTOPORTRET WOJTKA”

WYRÓŻNIENIA:

KL.I-III : 
-ZOFIA WRÓBEL, KL.I, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 W RADOMIU, tytuł pracy: „AUTOPORTRET JACKA MALCZEWSKIEGO”
-IGA ZAGÓRSKA, KL.I, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 W RADOMIU, tytuł pracy: „DZIEWCZYNKA W ZBROI”
-WIKTORIA JAKUBIAK, KL.III, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 W RADOMIU, tytuł pracy: „AUTOPORTRET Z KWIATEM OSTU”
-HANNA NOWAK, KL.I, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 W RADOMIU, tytuł pracy: „AUTOPORTRET W ZBROI”
-JULIA MICHALSKA, KL.III, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 W RADOMIU, tytuł pracy: „PORTRET JACKA MALCZEWSKIEGO”
-WIKTOR KREKORA, KL.II, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W RADOMIU, tytuł pracy : „PORTRET SIOSTRY”

WYRÓŻNIENIA 

KL.IV-VI
-ANTONI PAWELEC, KL.V, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12  W RADOMIU, tytuł pracy: „AUTOPORTRET W KAPELUSZU”   
-MAJA OLENDER, KL.IV, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W RADOMIU, tytuł pracy: „PORTRET JACKA MALCZEWSKIEGO”     
-ANTONINA JANKOWSKA, KL.V, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W RADOMIU, tytuł pracy: „MOJA MAMA CHIMERA”,         
-JULIA IMIOŁEK, KL.V, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 W RADOMIU, tytuł pracy: „JACEK W ZBROI” 
-PIOTR ZIELIŃSKI, KL.V, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W RADOMIU, tytuł pracy: „PORTRET STANISŁAWA WITKIEWICZA”     
-HANNA NAULEWICZ, KL.VI, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 W RADOMIU, tytuł pracy: „ 
"JACEK - MOIM  AUTORYTETEM…INSPIRACJĄ. MÓJ AUTOPORTRET”
-JAN GRABOWSKI, KL.VI, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 W RADOMIU, tytuł pracy: „SZTUKA JEST PRZEPIĘKNA”    
-AMELIA GNIADEK, KL.VI, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W RADOMIU, tytuł pracy: „RÓŻYCZKA 885”  
-FRANCISZEK ORZECHOWSKI, KL.IV, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 W RADOMIU, tytuł pracy: „MĘŻCZYZNA W 2024 ROKU. SLIME”    

PRACE LITERACKIE - NAGRODY  

KL.VII-VIII
- ARTUR ZDZIECH, KL.VII, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 W RADOMIU, tytuł pracy: „ ILE MALCZEWSKIEGO W MALCZEWSKIM”
- PIOTR MARKOWICZ , KL.VII, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 W RADOMIU, tytuł pracy: „ W SZPONACH LOSU”   
- NIKOLA KRÓL, KL.VII, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 W RADOMIU, tytuł pracy: „ZNAJOMA NIEZNAJOMA”

WYRÓŻNIENIE :

-GABRIELA ZARĘBA, KL.VII, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 W RADOMIU, tytuł pracy: „NIESAMOWITA WYPRAWA”  

NAGRODA SPECJALNA:
-JEDEN Z NAGRODZONYCH UCZNIÓW KL.VII  Otrzymał także NAGRODĘ SPECJALNĄ CHAŁUBIŃSZCZAKÓW

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE :

- KLAUDIA MAZUR, KL.II, VII LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO, tytuł pracy:  ”RÓŻA”                                                                                                              
- HANNA KWIECIEŃ,KL.II, IV LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W RADOMIU, tytuł pracy: „CO KRYJE WIATR”
- NATALIA SZCZEPANIAK, KL.III, IV LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM.DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W RADOMIU, tytuł pracy: „NIEDOKOŃCZONY  MALUNEK” 

WYRÓŻNIENIE :

-JULIA BUDZIK, KL.II, XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W RADOMIU, tytuł pracy: „ŚMIERĆ”


© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV
 
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 
                            
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV
 
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV
                                       
© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

© Adam Dziedzic / Obiektywnie.info.pl / ObiektywnieTV 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy osobom nagrodzonym.                                                                                                                                                                                       
Przypominamy, że na YouTube działa nasz kanał ObiektywnieTV. Tam znajdziecie wszystkie nasze najnowsze produkcje wideo. Zapraszamy do subskrybowania.