11:07 / 11.07.2020

Radomscy TERYTORIALSI poszerzają wiedzę o działaniach antykryzysowych.Poznali tajniki pracy strażaka, zobaczyli wykorzystywany sprzęt i zdobyli kolejną wiedzę na temat działań antykryzysowych o charakterze niemilitarnym - terytorialsi z 62. Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu wzięli udział w ćwiczeniach poprowadzonych przez strażaków. 

„Zawsze gotowi, zawsze blisko” to hasło, które na co dzień przyświeca terytorialsom. Jednak żeby w pełni realizować swoją misję, żołnierze nieustannie muszą rozszerzać swoją wiedzę i umiejętności. 

Tym razem żołnierze 62. Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu wzięli udział w ćwiczeniach ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach oraz druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzywole.

Celem szkolenia było przygotowanie terytorialsów do działań antykryzysowych o charakterze niemilitarnym. Podczas kilkugodzinnych ćwiczeń żołnierze zapoznali się ze sprzętem jakim dysponują strażacy oraz prowadzonych przez nich działaniami - od gaszenia pożarów, przez pierwszą pomoc po działania na wodzie.

- Zajęcia praktyczne w ramach zarządzania antykryzysowego, to nieocenione doświadczenie w kontekście pomocy i wspierania lokalnych społeczności regionu radomskiego - podkreśla ppłk Łukasz Baranowski - dowódca 62. Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu. – Szkolenia w tym zakresie, są niezbędne do prawidłowego przygotowania żołnierzy Obrony Terytorialnej, by jak najlepiej mogli nieść pomoc ludności cywilnej w chwili wystąpienia kryzysu. Jak pokazuje obecna sytuacja, zdarzenia kryzysowe nie omijają naszego kraju i regionu, dlatego musimy jak najlepiej się przygotowywać, by być nieocenionym wsparciem dla ludności cywilnej ziemi radomskiej. 

W szkoleniach udział brali żołnierze 622 i 623 Kompanii Lekkiej Piechoty w Radomiu.