22:07 / 23.07.2020

Radomscy TERYTORIALSI docenieni przez dowództwo.Za zaangażowanie, profesjonalizm i wspólne działania w walce z koronawirusem... Żołnierze Obrony Terytorialnej i funkcjonariusze policji zostali wyróżnieni za wzorową służbę w ramach ogólnopolskiej akcji „Odporna Wiosna”. Wśród wyróżnionych znalazła się szer. Diana Przepiórka – żołnierz 62. Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu. 

Decyzja o współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego, ratowania życia ludzkiego i poszukiwania osób zaginionych oraz w zakresie działalności szkoleniowej zapadła na początku lutego, kiedy Komendant Główny Policji gen. insp.Jarosław Szymczyk i Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła, podpisali porozumienie w tej sprawie.

Na nawiązanie współpracy w praktyce nie trzeba było długo czekać – z początkiem kwietnia terytorialsi z Radomia powołani zostali do wspólnych patroli z funkcjonariuszami policji. Żołnierze 62. Batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu w ramach operacji „Odporna Wiosna” wzięli udział w ponad dwóch tysiącach patroli u osób przebywających w kwarantannie oraz w ponad tysiąc pięciuset patrolach prewencyjnych. W sumie odwiedzili ponad 10 tysięcy osób. 

Działania prowadzone we współpracy z policjantami z Radomia, ale również powiatów ościennych, m.in. lipskiego, kozienickiego, przysuskiego, zwoleńskiego czy szydłowieckiego. 

-Bardzo dobrze oceniam naszą dotychczasową współpracę, która w określonych sytuacjach powinna być kontynuowana na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza – mówi mł. insp. Jakub Gorczyński – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu i dodaje: -Żołnierze WOT stanowią element wsparcia policji podczas czynności związanych m.in. z poszukiwaniem osób zaginionych, a także w trakcie działań związanych ze zdarzeniami mającymi charakter zdarzeń kryzysowych. Wtedy udzielane jest nam wsparcie nie tylko osobowe, ale również techniczne i logistyczne.

W środę, 15 lipca w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu odbyło się seminarium dotyczące współpracy WOT i Policji podczas epidemii COVID-19. W spotkaniu wzięli udział : Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański i Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Maciej Nestoruk, Komendanci Wojewódzcy Policji oraz Dowódcy Brygad OT, a także żołnierze i funkcjonariusze nagrodzeni za szczególne zaangażowanie w akcję „Odporna Wiosna”.

- Podczas spotkania zostały przeanalizowane i ocenione rozwiązania podjęte w ramach współpracy Wojsk Obrony Terytorialnej i policji. Rozmawialiśmy również o kierunkach i sposobie doskonalenia przygotowawczego funkcjonariuszy i żołnierzy do realizacji wspólnych zadań w sytuacjach kryzysowych – relacjonuje ppłk Łukasz Baranowski – dowódca 62. Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu.

W trakcie spotkania nie zabrakło również wyróżnień dla najbardziej zaangażowanych żołnierzy i policjantów. 

Wśród wyróżnionych znalazła się szer. Diana Przepiórka z 62. Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu. Jak mówi, wyróżnienie jest dla niej ogromnym zaszczytem, ale w sytuacji zagrożenia nie mogła zachować się inaczej. -Uważam, że jest to wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich żołnierzy z naszego batalionu, którzy zaangażowali się w walkę z COVID-19. Nie wyobrażałabym sobie postąpić inaczej, skoro miałam taką możliwość i poczucie obowiązku – jako żołnierz i jako Polka. Musimy dbać o nasz naród dla naszych dzieci i nas samych. Wielu kolegów ze służby w Wojskach Obrony Terytorialnej poświęciło się niesamowicie, aby wesprzeć lokalną społeczność w czasie tego kryzysu. Wspólnie stworzyliśmy ogromną siłę. Dało mi to również lekcję życiową, ponieważ poznałam wiele wspaniałych osób, które potrzebowały naszej pomocy – osoby niepełnosprawne, dzieci, ludzi starszych czy samotnych. To, że mogliśmy im pomóc dawało siłę i chęć do dalszej służby.

Oprócz podziękowań żołnierze otrzymali również tzw. „Coiny” - odznaki uwieczniające wybitne osiągnięcia i wyniki oraz symbolizujące przynależność do danej jednostki. Stanowią one nieformalny dowód pamięci, braterstwa i uznania dla osób zasłużonych. 

-Dla mnie, jako dla dowódcy batalionu to ogromna radość i duma. Żołnierze z 62. Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu pokazali, że w sytuacjach kryzysowych spełniają swoją misję i założenie naszej formacji, jakim jest wspieranie lokalnych społeczności. Z oddaniem nieśli pomoc i wsparcie osobom potrzebującym, we wszystkich stałych rejonach odpowiedzialności. Miejmy świadomość, że Wojska Obrony Terytorialnej tworzą żołnierze-ochotnicy, którzy w czasie największego kryzysu związanego z epidemią niejednokrotnie zostawiali swoje życie rodzinne i zawodowe, by razem z policją i innymi służbami stawiać czoła koronawirusowi – mówi ppłk Łukasz Baranowski. -Dziękuję wszystkim żołnierzom, którzy zaangażowali się w podejmowane działania i gratuluję wyróżnionym. Za owocną współpracę należy również podziękować policjantom z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Uważam, że dla wszystkich z nas była to lekcja, którą odrobiliśmy najlepiej jak potrafiliśmy.


Warto przypomnieć, że w ramach „Odpornej Wiosny”, radomscy terytorialsi poza patrolami z policją, podejmowali również innych działań, które miały na celu m.in wsparcie szpitali, placówek opiekuńczych, domów pomocy społecznej czy domów dziecka. Żołnierze 62. Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu również ochoczo "przelewali krew" odpowiadając na apele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu.