17:01 / 09.01.2021

Radomianin Sławomir Adamiec dyrektorem generalnym w Ministerstwie Edukacji i Nauki

©facebook / Sławomir Adamiec
Sławomir Adamiec -Sławomir Adamiec dyrektorem generalnym w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Od początku nowego roku przestały istnieć dwa ministerstwa - Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ich miejsce powstało Ministerstwo Edukacji i Nauki, którego szefem został Przemysław Czarnek. Stanowisko dyrektora generalnego nowego resortu powierzone zostało Sławomirowi Adamcowi.

Sławomir Adamiec jest radomianinem. W latach 2010-2014 był radnym Rady Miejskiej w Radomiu. Od 35 lat jest związany z edukacją i wychowaniem młodzieży.

W latach 2006-2007 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Był również członkiem Rady Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz przewodniczącym Zespołu w MEN ds. Przygotowania Systemu Opieki nad Oświatą Polską za Granicą. Pełnił także funkcję przewodniczącego rządowego Komitetu Funduszu Wymiany Młodzieży Polsko-Litewskiej. W latach 2008-2009 zastępca dyrektora Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Od września 2009 do grudnia 2010 roku zastępca dyrektora Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Radomiu. W latach 2011-2012 był naczelnikiem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Radomiu. Nauczyciel radomskiego II Licem Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej. Od grudnia 2014 r. do kwietnia 2015 r. zastępca dyrektora Wydziału Edukacji UM w Radomiu.

W 2016 roku Sławomir Adamiec ponownie rozpoczął pracę w MEN, obejmując stanowisko dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym. Następnie pełnił funkcję dyrektora Biura Organizacyjnego MEN.

1 lutego 2019 roku został powołany przez minister Annę Zalewską na stanowisko dyrektora generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Od 1 stycznia 2021 Sławomir Adamiec pełni funkcję dyrektora generalnego w nowym ministerstwie Edukacji i Nauki.