22:05 / 09.05.2024

Radom miastem przemysłu przyszłości – rusza przełomowy projekt dla subregionu radomskiego"Radom miastem przemysłu przyszłości" – rusza przełomowy projekt dla subregionu radomskiegoW odpowiedzi na wyzwania współczesnego rynku oraz przemiany w gospodarce, Startup Academy wspólnie z Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej ogłaszają start projektu „Radom miastem przemysłu przyszłości”. Projekt, wspierany przez władze Mazowsza, skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców z subregionu radomskiego i ma na celu ich wsparcie w adaptacji do zmian prawnych, technologicznych i środowiskowych, z jakimi muszą się mierzyć na współczesnym rynku.

„Radom posiada bogate tradycje przemysłowe, które stanowią solidny fundament dla przyszłych innowacji. W przeszłości Izba już prowadziła podobne projekty, które jasno pokazały, jak ważne jest dostosowanie się do nowych wymagań rynkowych i technologicznych. Dzisiejsze wyzwania, jak adaptacja do przemysłu 4.0 i 5.0, wymagają jednak zupełnie nowego podejścia” – mówi Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej.

W ramach projektu przewidziano szereg działań, w tym konferencje, warsztaty i szkolenia, a także kompleksowe usługi doradcze i audyty o wartości do 10 000 zł każdy, które pomogą firmom przystosować się do nowych realiów. „Transformacja może wydawać się skomplikowana, ale z odpowiednim wsparciem każda firma może ją zrealizować. Naszym celem jest pokazanie, że dostosowanie do zmieniających się wymagań nie tylko zwiększa konkurencyjność, ale także otwiera przed firmami nowe możliwości” – dodaje Michał Misztal Prezes Startup Academy.

Projekt skupi się na tematach kluczowych dla współczesnej ekonomii, takich jak gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), adaptacja do zmian klimatycznych, Przemysł 4.0, efektywne wykorzystanie funduszy unijnych, a także na integracji nowoczesnych technologii z codziennym funkcjonowaniem firm. Działania będą miały na celu nie tylko podniesienie kompetencji przedsiębiorców, ale również stworzenie ekosystemu wspierającego innowacje i zrównoważony rozwój w regionie.

Konferencja otwierająca projekt odbędzie się już 20 maja o godz. 9:00 w Łukasiewicz-ITeE, ul. K.Pułaskiego 6/10, Radom

W czasie jej trwania uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać ciekawych prelekcji oraz dowiedzieć się jak mogą skorzystać z usług przygotowanych w ramach projektu. 

Rejestracja oraz więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://startupacademy.pl/przemysl-przyszlosci/

Dzięki udziałowi w projekcie, przedsiębiorcy zyskają nie tylko bezcenną wiedzę i wsparcie ekspertów, ale również możliwość bezpośredniego wpływu na kształtowanie lokalnej polityki gospodarczej poprzez udział w badaniach i dyskusjach. Projekt ma stanowić odpowiedź na konkretne potrzeby i wyzwania, z którymi mierzą się firmy w regionie.

Projekt “Radom miastem przemysłu przyszłości” jest zadaniem publicznym dofinansowanym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.