13:07 / 02.07.2022

Promocja książki Bulla Pawła V dla Bractwa Różańca Świętego w Zwoleniu.

©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

W dniu 30 czerwca 2022 o 18:30 w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Kard. Wyszyńskiego 30 w Zwoleniu, odbyła się promocja książki "Bulla Pawła V dla Bractwa Różańca Świętego w Zwoleniu (1619)".

Organizatorem było Muzeum Regionalne w Zwoleniu.

Spotkanie otworzył Proboszcz parafii ks. kan. mgr Bernard Kasprzycki.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

W trakcie spotkania autorzy Katarzyna Madejska,


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Paweł Madejski


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

i Andrzej Szymanek, opowiadali o swojej pracy nad przygotowaniem tego wydania źródłowego i chętnie odpowiadali na pytania.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Podczas wydarzenia było możliwe  obejrzenie oryginalnego dokumentu wystawionego przez papieża Pawła V dla zwoleńskiej wspólnoty różańcowej.


©Adam Dziedzic / ObiektywnieTV 

Publikacja do nabycia w Muzeum Regionalnym w Zwoleniu w cenie 25 zł/szt.