16:12 / 31.12.2022

Projekt „Przemysł przyszłości szansą dla Radomia” - podsumowanie

©Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej

Po raz kolejny Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej zrealizowała z sukcesem zadania publiczne w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Województwa Mazowieckiego w roku 2022. 

Projekt „Przemysł przyszłości szansą dla Radomia” realizowany był w okresie od czerwca do grudnia 2022 roku w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” jako zadanie mające na celu wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania.